Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering

Skolenes landsforbund og LO har en krystallklar oppfordring til Arbeiderpartiet hva gjelder fullfinansiering av lærernes pålagte krav om videreutdanning: Kom oss i møte!  …

18. august 2017

Runar Nørstad

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker håper Ap kommer fagbevegelsen i møte hva gjelder fullfinansiering av lærernes pålagte krav om videreutdanning. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund og LO har en krystallklar oppfordring til Arbeiderpartiet hva gjelder fullfinansiering av lærernes pålagte krav om videreutdanning: Kom oss i møte!

 

Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske har nylig presentert Arbeiderpartiets skoleløfte til velgerne. Partiets skoleløfte består av 18 konkrete tiltak, i seks deler, for bedre kvalitet og mer læring i norsk skole.

I del 3, under tittelen «Bedre lærerutdanning og god skoleledelse», står det at Ap vil «fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere …». Partiet vil videre bidra til «finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes utsikter til jobb.»

 

– Brudd på hovedtariffavtalen

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund (SL), Mette Johnsen Walker, håper dette innebærer at Ap vil komme fagbevegelsen i møte hva gjelder SL og LOs krav om at staten fullfinansierer den utdanningen som lærerne er pålagt å ta for å opprettholde sin undervisningskompetanse i fagene.

– Lærerne er påtvungen en reform vi ikke ønsker, og må attpåtil finansiere 25 prosent av reformen selv. Stortingets vedtak er et brudd på hovedtariffavtalen om at arbeidsgiver skal dekke pålegg om styrking av kompetansen i matematikk, norsk, engelsk og samisk, sier Johnsen Walker. 

Hun viser til avtalens § 14.2:

«I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivået samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.»

 

– Lærerne må ta regningen

LO-sekretær Trude Tinnlund.

Også LO-sekretær Trude Tinnlund har en klar oppfordring til Ap:

– Vi håper Arbeiderpartiet vil komme oss i møte når det gjelder fullfinansiering av lærernes pålagte videreutdanningskrav. Dette ble innført av sittende regjering – uten at finansieringen er klar. I dag blir lærerne sittende igjen med en stor del av regningen, sier Tinnlund til LOs hjemmeside.

Stortinget vedtok i fjor at alle lærere i norsk skole skal pålegges bestemte kompetansekrav innen 2025. Alle grunnskolelærere som i dag underviser i matematikk, norsk, engelsk og samisk skal ha 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og 30 studiepoeng på barnetrinnet i disse fagene.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter
SL: Enighet om overgangsordning for lærere
SL: – Norske lærere fortjener å bli lyttet til
SL: Står fast på at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft
SL: – Seig kamp om lærernes kompetanse