– Norske lærere fortjener å bli lyttet til

Arbeiderpartiet ønsker at Stortinget på ny gjennomgår konsekvensene de nye kompetansekravene har for lærerne og fellesskolen. – Jeg håper dette er starten på en…

18. desember 2015

Runar Nørstad

- Avskiltingen av lærere vil utvikle A- og B-lag i skolen, og slå negativt ut på lærerrommet. Lærere med lang ansiennitet rammes hardest, mener SL. (Foto: Pixabay)

Arbeiderpartiet ønsker at Stortinget på ny gjennomgår konsekvensene de nye kompetansekravene har for lærerne og fellesskolen. – Jeg håper dette er starten på en prosess som påskilter tusenvis av lærere før 1. august 2016, sier SL-leder Anne Finborud.

 

 

– Det er helt avgjørende for kvaliteten i opplæringen at lærerne har høy status i samfunnet. Tusenvis av lærere er avskiltet og ikke gode nok for norsk skole, til tross for at de har vært gode lærere og undervist i lang tid. Det er trist for fellesskolen. Norske lærere fortjener virkelig å bli lyttet til, sier SL-leder Anne Finborud.

 

Politisk kompetansespill?

Stortingsflertallet avviste onsdag å reversere vedtaket om at kompetansekrav for lærere skal ha tilbakevirkende kraft. Bare KrF, SV og MDG stemte for Senterpartiets forslag om fortsatt full undervisningskompetanse for lærere utdannet før 2014.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

SL-leder Anne Finborud.
SL-leder Anne Finborud.

Anne Finborud er skuffet over at det ikke var flertall i Stortinget til å reversere junivedtaket.

– 38.000 lærere føler seg tråkket på. Vi kan ikke gi oss med dette. Heldigvis har Ap levert et representantforslag, slik at saken kommer opp igjen i Stortinget i vårhalvåret. Det er kanskje bedre at den kommer opp som en selvstendig sak. Senterpartiet fremmet saken i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling, og fortjener ros for det. Men det var kanskje ikke riktig «forum», mener jeg. Det kan være lettere å jobbe troverdig med konsekvensene direkte opp mot Utdanningskomiteen ved at saken kommer opp alene, tror Finborud.

Trond Giske, utdanningspolitisk talsperson og nestleder i Arbeiderpartiet, forklarer årsaken til at Ap ikke støttet Sp-forslaget:

– Saken handlet ikke om budsjettet for 2016 og fordi vi vil behandle saken grundig i Stortinget over nyttår, sier Giske og viser til at partiet har lagt frem et representantforslag for å få behandlet saken i Stortinget på nytt.

 

– Utilsiktede konsekvenser

Giske understreker at Arbeiderpartiet er for at lærerne skal ha fordypning i fagene de underviser i.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Ap-nestleder Trond Giske sier de vil revurdere kompetansekrav for lærere. (Foto: Ap)
Ap-nestleder Trond Giske sier de vil revurdere kompetansekrav for lærere. (Foto: Ap)

– Men det kan ikke være slik at dagens lærere skal oppleve problemer når de skal bytte jobb eller få stempel som «ufaglærte». Disse konsekvensene har heller ikke statsråden omtalt i lovforslaget. Hvis ikke regjeringen kan komme til Stortinget med en realistisk plan for hvordan kompetansekrav kan gjennomføres uten store ulemper for skolen og lærerne, vil vi foreslå å trekke hele lovendringen, sier Trond Giske til Aps hjemmeside.

Arbeiderpartiet har lenge vært positive til at lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

– Derfor innførte den rødgrønne regjeringen, med bred støtte, kompetansekrav for nyutdannede lærere i 2012. Etter regjeringens endring skal kompetansekravene nå innføres for alle lærere i løpet av 10 til 15 år. Lovendringen får allerede flere utilsiktede konsekvenser for lærerne og skolen. Derfor mener vi at saken skal behandles på nytt av Stortinget, og at vi må ha åpen høring med alle partene for å sikre at Stortinget får riktig informasjon om hvilke konsekvenser dette har, sier Trond Giske.

 

Realkompetansevurdering

Ap la frem et representantforslag 21. oktober i år, for å få behandlet saken i Stortinget på nytt. Her fremmer partiet to konkrete forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak der regjeringen redegjør for mulige konsekvenser av innføringen av nye kompetansekrav for alle lærere, og på bakgrunn av dette komme med en plan for hvordan de nye kompetansekravene skal innføres i skolen.

  1. Stortinget ber regjeringen åpne for at lærere som fylte kravene for å bli tilsatt i undervisningsstillinger før 1. januar 2014, får vurdert sin realkompetanse i undervisningsfag, og eventuelt får mulighet til å bli godkjent uten å delta i videreutdanning.
  2. Forslagene skal behandles i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF), som skal gi sin innstilling til Stortinget innen 1. mars 2016. Dato for debatt og vedtak er ennå ikke fastsatt.

 

– Lovvedtaket må reverseres

Anne Finborud mener det er flott at Ap kommer på banen, og tar det for gitt at det blir flertall i Stortinget for en utredning av konsekvensene.

– Uroen i skolen øker fra dag til dag. I denne viktige saken må politisk prestisje legges til side, og partiene samles om at kompetansekravene må under lupen. Og la det være sagt med en gang: Skolenes landsforbund gir seg ikke før vedtaket om kompetansekrav gitt med tilbakevirkende kraft reverseres. Ja, jeg tror politikerne vil innse at avskiltingen var ei feilgrep, etter hvert som konsekvensene av de nye kompetansekravene utredes.

Anne Finborud er ikke enig med Ap som i «forslag 2» tar til orde for å vurdere realkompetanse.

– Innføres en slik ordning, vil det medføre store byråkratiske ordninger som vil være vanskelig og urealistisk å praktisere. Vi ønsker en reversering av lovvedtaket! Jeg er sikker på at vi finner en annen måte å inspirere lærere til å ta videreutdanning på. Først må kompetansekrav med tilbakevirkende kraft fjernes, sier Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL:
– Seig kamp om lærernes kompetanse
SL:
Krever at lærerne påskiltes igjen
SL:
– Krav til lærerne i strid med grunnloven
SL: – Nye kompetansekrav gir lærerne dårligere omdømme
SL: 
– Svekker lærernes stillingsvern
SL: Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL: – Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL: Signerte strategi for videreutdanning
SL: Nye krav om relevant kompetanse for å undervise
SL: – Statsråden skaper uro i skolen
NRK Sogn og Fjordane: Ingen krav til vikarar når lærarane må på skulebenken

 

Hovedbildet til saken er frigjort under denne lisensen[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]