Forbundsleder Anne Finborud er skuffet over Ap og Venstre. Onsdag 16. desember skal Stortinget stemme over et viktig forslag fra Senterpartiet som har betydning for tusenvis av lærere.

I forbindelse med budsjettinnstillingen til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sist onsdag, foreslo Senterpartiet å be regjeringen komme tilbake med en sak som gir lærere med utdanning fra før 2014 fortsatt full undervisningskompetanse. Dette fikk kun tilslutning fra KrF og SV.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, står i innstillingen fast på at de nye kompetansekravene for lærerne skal ha tilbakevirkende kraft.

 

Skuffet over Ap og V