– Har krav på fullfinansiert videreutdanning

Lærere som «har mistet sin undervisningskompetanse» etter den nye forskriften har krav på fullfinansiert videreutdanning, mener Skolenes landsforbund bestemt.   Skolenes landsforbund (SL) anmoder…

3. september 2015

Runar Nørstad

Anne Finborud og Terje Moen

Lærere som «har mistet sin undervisningskompetanse» etter den nye forskriften har krav på fullfinansiert videreutdanning, mener Skolenes landsforbund bestemt.

 


Skolenes landsforbund (SL) anmoder KS om et møte, med sikte på et felles initiativ.

SL er en av partene som onsdag undertegnet en strategiplan for videreutdanning av lærere.

– Under arbeidet med strategiplanen, har Skolenes landsforbund presisert at det må være en selvfølge at lærere som ikke lenger oppfyller kompetansekravene til undervisning etter den nye forskriften må få slik «oppdatering» fullfinansiert. Da vi tok opp problemstillingen viste Kunnskapsdepartementet til at dette spørsmålet hørte hjemme i andre fora. Derfor ønsker vi å få til et møte med partene så raskt som mulig, sier forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund viser til gjeldene tariffavtale og ber altså KS om et møte.