Signerte strategi for videreutdanning

Partene som samarbeider om videreutdanning for lærere har planen klar for de neste ti årene.   Kunnskapsministeren har sammen med arbeidstakerorganisasjonene, KS og Nasjonalt…

2. september 2015

Runar Nørstad

Enige om ny strategi: Birthe Simonsen (Nasjonalt råd for lærerutdanning), Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet), Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsdepartementet), Gunn Marit Helgesen (KS), Anne Finborud (Skolenes landsforbund) og Morten Trudeng (Norsk lektorlag). Skolelederforbundet har også signert strategien. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Partene som samarbeider om videreutdanning for lærere har planen klar for de neste ti årene.

 


Kunnskapsministeren har sammen med arbeidstakerorganisasjonene, KS og Nasjonalt råd for lærerutdanning signert en strategi for videreutdanning som skal gjelde fram til 2025. Det skjedde på Uranienborg skole i Oslo onsdag.

– Det er første gang vi har en tiårig strategi – tidligere strategier har vart i bare tre år. Med den lange tidshorisonten gir dette skoleledere og skoleeiere mulighet til å planlegge hvordan de skal drive kompetanseutvikling i lang tid framover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

– Smal satsing

Skolenes landsforbund (SL) er en av partene, og forbundsleder Anne Finborud var selvfølgelig på plass.

– Det er bra at regjeringen satser på etter- og videreutdanning, men vi beklager på vegne av våre medlemmer at satsingen er smal. Vi ønsker oss andre prioriteringer, men dette var det vi fikk til i denne runden, sier Finborud og utdyper:

– Skolenes landsforbund vil fortsatt jobbe for å løfte de praktisk estetiske fagene og yrkesfagene.  

 

Fornøyd statsråd

Matematikk, norsk og engelsk skal være prioriterte fag i heie perioden.

– Vi har lovet å tilby 10.000 lærere videreutdanning i matematikk i løpet av fem år. Vi vil derfor godkjenne alle søknader om videreutdanning innen matematikk vi får på vårt bord, sier Røe Isaksen, som er svært fornøyd med at partene er enige om strategien.

– Dette betyr at videreutdanning er et viktig tilbud til skoleeierne for at de skal kunne oppfylle kompetansekravene til undervisning som ble innført tidligere i år, understreker kunnskapsministeren.

Han minner også om at lærerne kan søke om videreutdanning i de andre fagene.

 

Fakta: Partene bak videreutdanningsstrategien

  • Kunnskapsdepartementet
  • Utdanningsforbundet
  • KS
  • Skolenes landsforbund
  • Norsk Lektorlag
  • Skolelederforbundet
  • Nasjonalt råd for lærerutdanning