Nye krav om relevant kompetanse for å undervise

Siden 1. januar 2014 har det vært krav om at nyutdannede lærere må ha et visst antall studiepoeng i et fag for å få…

12. august 2015

Runar Nørstad

Siden 1. januar 2014 har det vært krav om at nyutdannede lærere må ha et visst antall studiepoeng i et fag for å få lov til å undervise i det. 15. juni i år vedtok Stortinget at dette kravet skal gjelde alle lærere.

Det betyr at en lærer som har 30 studiepoeng i matematikk og har undervist i faget i 25 år i ungdomsskolen, egentlig over natten er blitt ukvalifisert. Kravet på ungdomsskolen er nemlig 60 studiepoeng.

Skolenes landsforbund (SL) har helt siden 2011 kjempet i mot at departementet skulle foreta en slik endring.
Høringsbrev fra SL januar 2011
Høringsbrev fra SL september 2013

SL mener blant annet at det vil øke antall deltidstilsatte, svekke tilliten til lærerne og gjøre det spesielt vanskelig for små skoler å få tak i nok kvalifisert personell.

– Det anslås at over 30 000 fast ansatte lærere, over natten, er blitt stemplet som formelt ukvalifiserte. Sammen med de omtrent 10 000 ikke-godkjente lærerne som underviser i skolen fra før, fører det til at nesten halve lærerkorpset i Norge er å betrakte som formelt ukvalifisert. Nå har et vedtak på Stortinget ført til at politikernes mangeårige utsagn om at lærerne er for dårlige, er blitt et selvoppfyllende profeti, sier leder i SL Anne Finborud.

– Nå kan ingen fast tilsatte bli oppsagt pga manglende studiepoeng, men skal man skifte jobb, kan det skape særskilte utfordringer. Stortinget kan umulig ha overskuet disse konsekvensene, fortsetter hun.

SL-lederen ser det som en selvfølge at det blir arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle fast tilsatte lærere har nok kompetanse til å undervise i fagene sine. – Det betyr at arbeidsgiver må tilby etterutdanning i arbeidstiden, med full lønn, sier hun. – Partene ved skolen bør sette seg sammen og revurdere hvem i personalet som bør få tilbud om etterutdanning på grunnlag av de nye reglene.

– Vi håper ledelsen ved skolene vil praktisere de nye reglene på en klok måte og vise respekt for lærernes lange undervisningserfaring, avslutter hun.

Les mer om kompetansekravene her