– Statsråden skaper uro i skolen

Tross massiv motstand i høringsrunden: Regjeringen går inn for å gi de nye reglene for kompetansekrav tilbakevirkende kraft slik at de skal gjelde ALLE…

5. mai 2015

Runar Nørstad

Tross massiv motstand i høringsrunden: Regjeringen går inn for å gi de nye reglene for kompetansekrav tilbakevirkende kraft slik at de skal gjelde ALLE lærere.

Lærere som er tilsatt før 1. januar 2014 kan miste sin kompetanse til å undervise. (Foto: Runar Nørstad, SL/Illustrasjon(

– Dette betyr at lærere som er tilsatt før 1. januar 2014, natta over kan miste sin kompetanse til å undervise! sier SL-leder Anne Finborud.

Tirsdag deltok Finborud og forbundssekretær Gro Tove Andersen i åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag).

Anne Finborud var klar i sin tale:

– Skolenes landsforbund er selvsagt enig i at det er en fordel at lærere har fordypning i de fagene de skal undervise i. Men det forslaget som fremmes nå, vil åpenbart virke mot sin hensikt. Gjeldende regler tar høyde for den faktiske situasjonen i skolen i dag på en tjenlig måte, sa Finborud i høringen.

– Kunnskapsministeren plukker sine politiske ideer rett ut fra regjeringserklæringen uten refleksjon eller hensyntagen til flertallet i høringene. Maktarroganse! sier Anne Finborud.