– Seig kamp om lærernes kompetanse

Stortingsflertallet avviste onsdag å revurdere vedtaket om at kompetansekrav for lærere skal ha tilbakevirkende kraft. Bare KrF og SV støttet Senterpartiets forslag om å…

16. desember 2015

Runar Nørstad

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, lover å fortsette kampen for at lærernes stillingsvern blir ivaretatt.

Stortingsflertallet avviste onsdag å revurdere vedtaket om at kompetansekrav for lærere skal ha tilbakevirkende kraft.

Bare KrF og SV støttet Senterpartiets forslag om å be regjeringen komme tilbake med en sak som gir lærere med utdanning fra før 2014 fortsatt full undervisningskompetanse. Komiteens flertall står fast på at de nye kompetansekravene for lærerne skal ha tilbakevirkende kraft. Det ble klart onsdag, da budsjettinnstillingen ble vedtatt.

Miljøpartiet De Grønne stemte under voteringen for Sps forslag.

Alle Aps representanter stemte mot, men fem av Ap-representantene varsler samtidig en gjennomgang av saken i forbindelse med et eget representantforslag, som skal behandles i Stortinget på nyåret.

De fem representantene sier i forslaget at de ønsker en helhetlig gjennomgang av de nye kompetansekravene.

Den utilsikta konsekvens som kom med regjeringens forslag er vi mot og vil derfor fremme eget forslag, opplyser en kilde i Ap til SL.

 

Uroen i skolen øker

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, har ikke gitt opp kampen for å få Stortinget til å reversere vedtaket fra juni i år, der regjeringen endret loven slik at kompetansekravene i basisfag gjelder alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt.

– At Sp ikke fikk støtte i Stortinget onsdag, er trist for 38.000 lærere som natten over ikke var gode nok for norsk skole, til tross for at de har vært gode lærere og undervist i lang tid. Og det er trist for fellesskolen, sier hun til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Finborud understreker at uroen i skolen øker dag for dag.

– Ja, også argumentene mot avskilting av lærerne bare øker, når vi ser hvilke konsekvenser dette faktisk har på lærerrommet. Det er helt åpenbart at junivedtaket svekker stillingsvernet til lærerne. Det fører til et A- og B-lag i skolen. Medlemmene våre er bekymret, og da må vi ta situasjonen på alvor, selv om jeg innser at det kan bli en langvarig og seig kamp.

 

Svekket omdømme

Forbundslederen mener bråket rundt kompetansekravene bidrar til at lærerne blir snakket ned:

– Ta for eksempel norsklæreren «Sigrund». Hun har vært en god lærer i mange år, og blir avskiltet over natten. Rundt middagsbordet sitter elevene hennes og forteller sine foreldrene at de har hatt «Sigrund» som norsklærer i alle år. Så har hun egentlig ikke hatt god nok utdannelse til å undervise i faget, noe som helt klart svekker en lærers omdømme. Hva gjør dette med selvtilliten og stoltheten til en lærer? Det tror jeg egentlig er det verste ved avskiltingen, og slik kan det ikke være, sier hun til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

 

Relevante lenker:
SL:
Krever at lærerne påskiltes igjen
SL:
– Krav til lærerne i strid med grunnloven
SL: – Nye kompetansekrav gir lærerne dårligere omdømme
SL: 
– Svekker lærernes stillingsvern
SL: Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL: – Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL: Signerte strategi for videreutdanning
SL: Nye krav om relevant kompetanse for å undervise
SL: – Statsråden skaper uro i skolen
NRK Sogn og Fjordane: Ingen krav til vikarar når lærarane må på skulebenken