Enighet om overgangsordning for lærere

Erfarne lærere som ikke oppfyller de nye kompetansekravene, får fortsette å undervise fram til 2025.  Høyre, Frp og Venstre er enige om en modell…

12. mars 2016

Runar Nørstad

Innføringen av kompetansekrav for lærere har skapt mye uro og usikkerhet. Nå har Venstre kommet til enighet om en mer fleksibel innføring av kravene, som gir lærere som er utdannet før 1.1.2014 dispensasjon fra kravet frem til 2025. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Erfarne lærere som ikke oppfyller de nye kompetansekravene, får fortsette å undervise fram til 2025. 

Høyre, Frp og Venstre er enige om en modell som sikrer at kompetansekravene for lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk står, samtidig som det blir en tydeligere overgangsordning for lærere som i dag arbeider i skolen.

– Jeg er glad for at vi sammen med Venstre har funnet en løsning som sikrer at kompetansekravene står, og innfases for fullt frem mot 2025. Den usikkerheten som har vært rundt denne saken burde nå være ryddet av veien, sier kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til partiets hjemmeside.

– Vi håper dette kan skape ro rundt saken. Nå lager vi en overgangsordning som gjelder den enkelte lærer, sier Venstres Iselin Nybø til NTB.

Hun hadde møter med blant andre Torbjørn Røe Isaksen natt til lørdag for å finne en løsning før utdanningskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling tirsdag.

Løsningen ble kunngjort av Venstre-leder Trine Skei Grande på partiets landsstyremøte lørdag.

– Vi er altså enige om at kompetansekravene blir stående, men vi lager en bred, generell dispensasjon som lukkes etter ti år. Samtidig skal vi følge opp kommunene enda tettere enn i dag for å sikre at de gjør det vi ønsker, nemlig tilbyr lærerne videreutdanning, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Venstre, Høyre og Frp er enige om følgende vedtak:

“Stortinget ber regjeringen sikre at lærere utdannet før 1. januar 2014 får dispensasjon fra kompetansekravene og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nødvendige lovendringer. Det skal fortsatt være skoleeiers ansvar å sikre at kompetansekravene oppfylles. Dispensasjonen skal ikke vare lenger enn til 1. august 2025.”

 

Relevante lenker:
SL: – Stortinget må reversere junivedtaket
SL:
– Norske lærere fortjener å bli lyttet til
SL:
Står fast på at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft
SL:
– Seig kamp om lærernes kompetanse
SL:
Krever at lærerne påskiltes igjen
SL:
Nei til nye kompetansekrav for lærere
SL:
– Krav til lærerne i strid med grunnloven
SL:
– Svekker lærernes stillingsvern
SL:
– Opplever at jeg ikke er god nok
SL:
– Feil å «avskilte» allmennlæreren
SL:
Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL:
– Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL:
– Statsråden skaper uro i skolen
SL:
Nye krav om relevant kompetanse for å undervise

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen