– Opplever at jeg ikke er god nok

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Dønna, Øyvind Karlsen, ble diskvalifisert fra å undervise i basisfag fra 1. august.   Omtrent 29.000 lærere som underviser…

12. november 2015

Runar Nørstad

Øyvind Karlsen er lærer for blant annet Mats Petter Bjørnvik (t.v.), Sivert Johansen og Aksel Solfjeld på 7. trinn på Dønna skole i Nordland, men er ikke lenger kvalifisert til å undervise dem i matematikk. (Foto: Gerd Anine Johansen)

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Dønna, Øyvind Karlsen, ble diskvalifisert fra å undervise i basisfag fra 1. august.

 

Omtrent 29.000 lærere som underviser i grunnskolen i dag oppfyller ikke de nye kompetansekravene for å undervise i minst ett av fagene norsk, engelsk, matematikk eller samisk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Øyvind Karlsen, som er SL-tillitsvalgt, har undervist i 16 år, og er i dag lærer ved Dønna ungdomsskole på Helgeland i Nordland, skriver Kommunal Rapport.

Han har kompetanse i til å undervise i norsk, men i matematikk har han en kvartårsenhet. Det betyr at han mangler 15 studiepoeng for å undervise i faget på barneskoler og 45 studiepoeng for å undervise i matematikk på ungdomsskoler.

 

Må skatte av studiebeløpet

Karlsen er kontaktlærer i 7. trinn og underviser fortsatt i matematikk, for lærerne har ti år på seg til å oppfylle kravet. Likevel synes han at situasjonen er vanskelig.

– Jeg opplever at jeg ikke er god nok, sier han til Kommunal Rapport.

– Er det ikke rimelig at lærere skal oppdatere kunnskapene sine?

– Jo, vi må oppdatere oss som andre yrkesgrupper. Det jeg reagerer på, er at oppdateringen er et spleiselag. Vi får ikke dekket den tiden vi trenger for å oppfylle kravet. Jeg har kommet inn på et nettbasert studie i matematikk ved Universitetet i Tromsø og har fått 100.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet. Vi betaler skatt av beløpet. Studiet jeg tar legger opp til 15 til 20 timer studietid i uka i studietid, mens 70.000 kroner kun holder til 34–40 studiedager.

Lærerne får beløpet i to omganger.

– Den siste delen får vi etter at vi har bestått eksamen. Men vi kan bli syke eller ikke bestå eksamen. Vi kan også bli pålagt å betale tilbake det vi har fått og brukt, sier Karlsen.


Relevante lenker:

Kommunal Rapport: Tar omkamp om kompetansekrav for lærere
SL: Nei til nye kompetansekrav for lærere
SL: – Feil å «avskilte» allmennlæreren
SL: Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL: – Har krav på fullfinansiert videreutdanning