– Feil å «avskilte» allmennlæreren

I en tid der vi trenger flere lærere, er ikke «avskilting» av allmennlærere med bred kompetanse og lang erfaring veien å gå. Det skriver…

28. oktober 2015

Runar Nørstad

Stortingsrepresentant Anne T. Wøien. (Foto: Senterpartiet/Ingvill Størksen)

I en tid der vi trenger flere lærere, er ikke «avskilting» av allmennlærere med bred kompetanse og lang erfaring veien å gå.
Det skriver stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) i en kommentar på partiets hjemmeside.

At utdannede allmennlærere ikke lenger vil være kvalifiserte for fag de har undervist i mange år, fordi kvalitetskrav er gitt tilbakevirkende kraft, har fått stort oppmerksomhet.

Tingelstad Wøien viser til et oppslag i Aftenposten nylig, der avisen kunne fortelle om læreren Anette som etter å ha vært norsklærer i ti år nå har fått beskjed om at hennes utdanning ikke lenger er god nok.

«Innen 2025 kan nærmere 40.000 lærere bli «avskiltet» om de ikke setter seg på skolebenken. Reglene ble endret av Stortinget i juni. Kun Senterpartiet stemte i mot å gi tilbakevirkende kraft for de skjerpede kompetansekravene som er stilt for norsk/samisk, matte og engelsk», skriver Sp-politikeren.

Tingelstad Wøien mener alle partier er for å heve kompetansen i skolen samt å stille strengere krav til kompetanse. Hun mener imidlertid at det er en gåte at det kun var Senterpartiet som stemte mot at det ikke var nødvendig å gi kravene tilbakevirkende kraft.

«Det nye kravet betyr at det ikke lenger vil bli gitt dispensasjon for lærere som er utdannet før 2014», skriver hun.

Regjeringen og partiene som stemte for dette forslaget i vår, bør innse at forslaget var feil og stemme for å beholde unntaket i opplæringsloven, mener politikeren.

«Senterpartiet vil sørge for å fremme forslag om dette i budsjettbehandlingen. Da kan alle få tenkt seg om en gang til. I en tid der vi trenger flere lærere, er ikke «avskilting» av allmennlærere med bred kompetanse og lang erfaring veien å gå», skriver Anne Tingelstad Wøien.

 

Relevante lenker:
SL:
Hør intervju med SL-nestleder Terje Moen om de nye kompetansekravene
SL: Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL: – Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL: Signerte strategi for videreutdanning
SL: Nye krav om relevant kompetanse for å undervise
SL: – Statsråden skaper uro i skolen