Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav

Takket være at Aps representanter i Utdanningskomiteen i oktober i fjor leverte et forslag (dok 8-11 S), ble det i februar i år gjennomført…

17. mars 2016

Runar Nørstad

Høring i KUF-komiteen torsdag 4. februar 2016. Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere. (Foto: SL)

Takket være at Aps representanter i Utdanningskomiteen i oktober i fjor leverte et forslag (dok 8-11 S), ble det i februar i år gjennomført ny høring på Stortinget om kompetansekravenes tilbakevirkende kraft. Nå er innstillingen til Stortinget klar.

 

Her kan du lese innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innstillingen er basert på et representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere.

SL jobber tett sammen med LO for å sikre en fullfinansiering av «reformen».