– Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere

Nestleder Chris Gøran Holstad brukte LOs utdanningskonferanse til å angripe Arbeiderpartiets skolepolitikk. – Ap må bidra til at vedtaket om tilbakevirkende kraft blir opphevet,…

28. september 2017

Runar Nørstad

Nestleder Chris Gøran Holstad brukte LOs utdanningskonferanse til å angripe Arbeiderpartiets skolepolitikk. – Ap må bidra til at vedtaket om tilbakevirkende kraft blir opphevet, sa Holstad og henvendte seg til Martin Henriksen.

 

Skolenes landsforbund er sterkt representert på LOs utdanningskonferanse 2017 som avholdes på Sørmarka torsdag og fredag. 22 av 120 deltakere er fra SL.  

Ap-politiker Martin Henriksen, som også sitter i Utdanningskomiteen, innledet torsdag om «Norge som kunnskaps- og kompetansesamfunn».

2. nestleder i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad, henvendte seg fra talerstolen til Henriksen med beskjed om at Arbeiderpartiet har vært usynlige i skolepolitikken.

 

– Arbeiderpartiet må snu

– Det er veldig fint å høre om alle de gode tiltakene Arbeiderpartiet har initiert i forhold til utdanning i framtiden. Når det gjelder våre medlemmer og lærere, synes jeg på mange måter at Arbeiderpartiet har sviktet.

Holstad illustrerte dette med ett eksempel, som Skolenes landsforbund – og mange lærere – aldri blir lei av å snakke om, ifølge ham selv.

– Det handler om avskiltingen av lærere som er gjort. Ap ble forledet til å tro at det med kompetanse var så viktig at partiet like gjerne kunne avskilte 38.000 lærere. Lærerne som er avskiltet, har ikke anledning til å søke jobb i 10-årsperioden de har på seg til å oppfylle Stortingets krav til riktig antall studiepoeng. Disse lærerne er helt fastlåst til sin arbeidsplass. Dersom de av ulike årsaker må flytte, har de et alvorlig problem. Kommuner søker naturligvis etter kompetente lærere, og de vil ikke ta inn de som ikke er kvalifisert etter de nye kompetansekravene. Disse lærerne stiller bakerst i køen.

Holstad henvendte seg direkte til Martin Henriksen med oppfordring om å ta med seg budskapet fra Skolenes landsforbund – og mange tusen avskiltede lærere – tilbake til partiet.

– Her må bare Arbeiderpartiet snu og bidra til at vedtaket om tilbakevirkende kraft blir opphevet. Ingen lærere er mot kompetanseutvikling. Som du sa i ditt innlegg, Martin. Det er viktig å være kritisk til seg selv. Nå har du og Arbeiderpartiet en gylden mulighet til å vise at dere kan snu på en viktig sak, sa Chris Gøran Holstad og høstet applaus fra salen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LOs utdanningskonferanse på Sørmarka samler 120 deltakere. (Foto: SL)

 

– Uklokt å lukke døren

Martin Henriksen takket Holstad for innlegget, og sa at Skolenes landsforbund har gitt klare beskjeder hva gjelder kompetansekravene overfor utdanningsfraksjonen i Stortinget.

– Ap er for mer etter- og videreutdanning, og vi har vært for kompetansekrav med en lang overgangsperiode. Men dette må håndteres på en klok måte. Saken om kompetansekravene har imidlertid ikke vært håndtert på den klokeste måten. Dersom det å håndtere kompetansekravene på en klok måte, betyr å diskutere innretningen på best mulig måte – så skal vi gjøre det, sa Henriksen fra talerstolen.

– Dersom en lærer har undervist i matematikk i 20 år, og ikke lenger får lov til det – til tross for at både undervisningserfaring, kurs og tilegning av kompetanse på annen måte er oppfylt og at dette overhodet ikke skal telle med, ja, da mener vi det er uklokt. Finner vi en måte å ta med undervisningserfaring på, kan det være at dette løser seg til det beste for lærerne som er bekymret. Diskusjonen er ikke ferdig ennå. Og det er uklokt å gjennomføre reformer uten at partene er helt med på det. Ja, det er også uklokt å lukke døren etter at du har bestemt deg, fortsatte Martin Henriksen før han forlot temaet.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

PS! Skolenes landsforbund har nylig avholdt landsstyremøte. Ap-politiker Martin Kolberg gjestet landsstyret, der han innledet om «politisk-strategisk arbeid og alliansepolitikk». Han slapp følgende melding: «Jeg vil at Arbeiderpartiet skal se på vedtaket om tilbakevirkende kraft på nytt.»

Kolberg var med andre ord tydeligere enn partikollega Henriksen hva gjelder Arbeiderpartiets syn på avskiltingen av lærerne.

Relevante lenker:
SL:
– Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL: Støtt lærerne som har blitt avskiltet!
SL: – Vanvittig sløsing med ressurser
SL: – Hvor er pengene til etterutdanning?
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter

SL er sterkt representert på LOs utdanningskonferanse. Her ser du 19 av de 22 SL-erne. (Foto: SL)