– Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft

– Kampen mot avskiltingen av drøyt 30.000 lærere kommer til å fortsette helt til ny regjering overtar og avvikler galskapen, sa forbundsleder Anne Finborud…

9. september 2017

Runar Nørstad

– Kampen mot avskiltingen av drøyt 30.000 lærere kommer til å fortsette helt til ny regjering overtar og avvikler galskapen, sa forbundsleder Anne Finborud i sin appell foran Stortinget lørdag.

 

(Se bilder fra demonstrasjonen nederst i saken)

Aksjonsgruppene Vi krever status for allmennlærerens realkompetanse og Støtt de avskiltede lærerne arrangerte lørdag en demonstrasjon for å støtte lærerne som er avskiltet. Kraftig regnvær i forkant av arrangementet førte til at mange uteble, men 50-60 møtte likevel opp.

Appellantene var samstemt i sine budskap til politikerne: Stortingsvedtaket, som med tilbakevirkende kraft ugyldiggjør over 30.000 norske læreres utdanning, må reverseres.

 

– Alvorlig tillitskrise i skolen

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, sa i sin appell at kunnskapsministeren åpenbart har store ambisjoner for norsk skole.

– Men det Torbjørn Røe Isaksen gjør i praksis bidrar til å gjøre norsk skole dårligere, noe som kan svekke norsk skole langt inn i framtiden hvis han får holde på. Det er skapt en alvorlig tillitskrise i skolen, og en alvorlig rekrutteringskrise. Midt i en alvorlig rekrutteringskrise avskiltes over 30.000 erfarne allmennlærere i grunnskolen. Det skjer samtidig som statsråden hever terskelen for å bli lærerstudent og ensretter utdanningen med å innføre en obligatorisk femårig mastergrad. Resultatet ser vi i dag. Aldri før har bruken av ufaglærte i undervisningen av norske elever vært større. Det er forunderlig at lærerflukten ikke har føket til værs, tordnet Finborud til applaus fra de frammøtte.

– Bristepunktet er nær. Det haster med en helomvending, og det er bare en løsning: Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft, og hold heller trøkk på løpende etter- og videreutdanning. Vi må få på plass en tillitsreform der lærerne får lov å være de profesjonelle i læringsarbeidet. Kampen mot avskiltingen av drøyt 30.000 lærere kommer til å fortsette helt til ny regjering overtar og avvikler galskapen, fortsatte forbundslederen.

Anne Finborud mener det er en oppriktig glede at Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og LO er enige om at allmennlærere som har tatt utdanning i tråd med norsk lov fortsatt må ha undervisningsrett i fagene.

– Vi snakker her om over en million arbeidstakere, som er et sterkt utgangspunkt for å få gjennomslag i en ny rødgrønn regjering. Jeg er optimist!

 

– Realkompetanse må bli tatt på alvor

Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, understreket i sin appell at lærerne kjemper en viktig kamp.

– La det være klart. LO har hele tiden vært imot avskilting av lærere. Vi støtter kampen deres! LO står bak dere i kravet om at realkompetanse må bli tatt på alvor, og at Stortinget må reversere vedtaket som underkjenner utdanningen til over 30.000 lærere.

Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, sa at LO krever en ny regjering som vil påskilte lærerne. (Foto: SL)

Julie Lødrup sa videre at LO er positiv til kompetanseheving i norsk skole og at det skal være høye krav til kompetanse for tilsetting og undervisning i skolen.

– God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og entusiasme. Men LO er ikke fornøyd med hvordan regjeringen har hevet kompetansen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa i Stortinget i vår at kompetansekravet ikke skulle få noen konsekvenser for stillingen. Hvorfor står vi her da? Har han tatt feil? Ikke ifølge kunnskapsministeren. For han sa videre «det er noen ute i offentligheten som har fremstilt dette som om man nærmest kan miste jobben sin. Det vil man selvfølgelig ikke gjøre.»

Det er nettopp dette mange lærere nå frykter, fortsatt Lødrup.

– Vi vet at de fleste lærere som underviser med for få studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk og samisk må ta videreutdanning i disse fagene innen 2025. Hvis ikke risikerer de å bli avskiltet. Vi snakker om over 30 000 ansatte i norsk skole.

Julie Lødrup vektla i sin appell at det er en høyreskole som avskilter dyktige lærere i matte, engelsk og norsk.

– Denne satsingen på lærere gir langvarig svekkelse av kompetansen i norsk skole. LO krever derfor en ny regjering – en ny regjering som vil gi skiltet tilbake til lærerne.

  • Torbjørn Røe Isaksen svarer på kritikken: Les svaret hans her (frifagbevegelse.no/I skolen)

 

Disse holdt også appeller: Jan Dubowski, tidligere lærer ved Sagene skole, Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, Eva Marie Storø, lærer ved Vik oppvekstsenter LOS, Kvæfjord, Unni Helland, forfatter og kronikør, tidligere lærer ved Fjell skole og Øystein Imsen, inspektør på Kjenn skole, Lørenskog.

SL-er Laila Kongerød ledet arrangementet.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: Støtt lærerne som har blitt avskiltet!
SL: – Vanvittig sløsing med ressurser
SL: – Hvor er pengene til etterutdanning?
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter

 

Mange møtte fram foran Stortinget for å gi sin støtte til lærerne som er avskiltet. (Foto: SL)
Førstesekretær Julie Lødrup i LO holdt appell. (Foto: SL)
Jan Dubowski, pensjonist og tidligere lærer ved Sagene skole, holdt appell. (Foto: SL)
Eva Marie Storø, lærer ved Vik Oppvekstsenter i Kvæfjord, sto for det kulturelle innslaget og holdt appell. (Foto: SL)
Arrangøren oppfordret folk til å møte med et skilt rundt halsen med påskriften «lærer» som ble klippet av i fellesskap. (Foto: SL)
Leder for arrangementet, Laila Kongerød. (Foto: SL)