Støtt lærerne som har blitt avskiltet!

Møt opp til demonstrasjon for å støtte lærerne som har blitt avskiltet! Sted: Eidsvoll plass, foran Stortinget. Tid: Lørdag 9. september klokken 13.00.    Arrangørene oppfordrer…

7. september 2017

Runar Nørstad

SL Oslo

Møt opp til demonstrasjon for å støtte lærerne som har blitt avskiltet! Sted: Eidsvoll plass, foran Stortinget. Tid: Lørdag 9. september klokken 13.00. 

 

Arrangørene oppfordrer folk til å ta med en brukken blyant som et symbol på tillitsbruddet norske allmennlærere har blitt utsatt for, egne plakater til demonstrasjonen, skilt (papir, saks og tråd) rundt halsen med «lærer» som klippes av i fellesskap.

De skriver følgende i sitt program:
«Vi krever status for allmennlærernes realkompetanse! Vi ønsker:

  • Å vise støtte og solidaritet med erfarne lærere som har fått sin kunnskap og utdanning ugyldiggjort
  • Å fremsette et krav om at allmennlærernes erfaring og realkompetanse blir tatt på alvor
  • At stortingsvedtaket, som med tilbakevirkende kraft ugyldiggjør nesten 30.000 norske læreres utdanning, reverseres.»

Demonstrasjonen støttes av Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet.

Det blir avholdt flere appeller, blant annet ved Jan Dubowski, pensjonist, tidligere lærer ved Sagene skole, forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund og Julie Lødrup, 1. sekretær i LO. 

Arrangøren har opprettet egen side på Facebook for demonstrasjonen. Her kan du også melde deg på!

Relevante lenker:
SL:
 – Vanvittig sløsing med ressurser
SL: – Hvor er pengene til etterutdanning?
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter