Lysbakken frir til SL i skolepolitikken

I sak etter sak, ikke minst i skolepolitikken, skal det bli klart for KrF at venstresiden er et bedre alternativ enn Høyre og Frp….

21. september 2017

Runar Nørstad

Lysbakken

I sak etter sak, ikke minst i skolepolitikken, skal det bli klart for KrF at venstresiden er et bedre alternativ enn Høyre og Frp. Her trenger vi hjelp fra hele fagbevegelsen, understreket SV-leder Audun Lysbakken da han gjestet landsstyret i Skolenes landsforbund torsdag.

 

Landsstyret er samlet til møte på Scandic Gardermoen onsdag til fredag denne uken. Torsdag innledet Audun Lysbakken om «ny regjering – hva nå?». Han startet med å beskrive valgnatten som en bittersøt opplevelse.

– SV gjorde et godt valg, men samtidig hadde vi et sterkt ønske om å få til et nytt flertall. Og det flertallet glapp. Det er trist. Men den situasjonen vi har fått i Stortinget, kommer til å gi mange muligheter. Alle fire borgerlige partiene gikk tilbake i valget. All framgangen var på rødgrønn side, slik at den rødgrønne siden på Stortinget er betydelig styrket.  

Høyresiden er med andre ord kraftig svekket, minnet Lysbakken om.

– Det som gjelder i Stortinget, er hvem som kan telle til 85. 85 mandater gir flertall. Høyre, Frp og Venstre har ikke flertall alene i Stortinget. Det er en veldig viktig forskjell fra tidligere. KrF har sagt at de kommer til å fristille seg i Stortinget. Vi kommer til å begynne denne stortingsperioden med å fremme en rekke forslag på områder hvor vi vet KrF er enig med oss, og ikke enig med regjeringen. Vårt mål er å bygge flertall med Ap, Sp og KrF mot regjeringen i mange saker allerede fra starten, ikke minst i skolepolitikken, sa SV-lederen til SLs landsstyre.

 

– Fullt mulig å vinne fram!

SV kommer til å vektlegge utdanningspolitikken veldig høyt, og vi verdsetter samarbeidet med SL høyt, fortsatte Audun Lysbakken.

– Det betyr at dere i Skolenes landsforbund har en viktig oppgave. Ja, hele fagbevegelsen har en kjempeviktig oppgave. Når vi sammen klarer å lage trøkk og engasjement rundt viktige saker, er det mulig å vinne fram. Slik den politiske situasjonen er nå, har vi bedre muligheter til å vinne fram. Ikke minst i skole- og utdanningspolitikken kommer det til å være mange sånne muligheter, til å samle alternative flertall. Dersom vi sammen klarer å få både Ap, KrF og Sp med på de tingene vi ønsker, så har vi flertall!

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SV-leder Audun Lysbakken innledet til SLs landsstyre torsdag. (Foto: SL)

 

Forslag om nasjonal lærernorm

SV-lederen kom naturligvis inn på spørsmålet om lærertetthet, den største skolesaken i valgkampen.

– Til tross for sterk mostand fra høyresiden, tror jeg vi gjennom mange års arbeid har klart å etablere et ønske om å bli kvitt overfylte klasserom. Så snart Stortinget åpner igjen, vil SV fremme et representantforslag om en nasjonal lærernorm – maks 15 elever per lærer fra 1.- til 4. trinn og maks 20 elever på 5.- 10. trinn. KrF er enig med oss. Spørsmål er hvor Ap står i denne saken, men de har forpliktet seg til å gå inn for økt lærertetthet. Dersom vi sammen greier å få Ap og Sp med på vårt forslag, har vi flertall – til tross for at vi har en blå regjering.

– Når vi får på plass en lærernorm i grunnskolen, bør det naturlige neste målet være å få på plass en lærernorm også i videregående skole, ikke minst på yrkesfag.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Nytt forsøk på å stoppe avskiltingen

Audun Lysbakken sa også at SV i løpet av høsten vil fremme et nytt forslag i Stortinget om å stoppe avskiltingen av lærerne.

– Det har vi prøvd før. Og jeg kan ikke love dere flertall for det, men jeg lover dere et nytt forsøk. Opprøret mot avskiltingen og blant avskiltede lærere som vi så i valgkampen, har skapt en ny forståelse for hvorfor dette er elendig behandling av erfarne lærere, men også dårlig bruk av ressurser – som kunne vært brukt på andre ting.

– Jeg har for eksempel lyst til å ha en dialog om hvordan vi løfter de praktiske fagene i skolen. Hvordan løfter vi statusen til kunst- og håndverkslærerne. En mulig løsning på det er å innføre kompetansekrav uten tilbakevirkende kraft, men kompetansekrav knyttet til det. Da må vi ha ordentlige etter- og videreutdanningstilbud på det feltet. Får vi det dersom vi skal tvinge tusenvis av avskiltede lærere gjennom systemet? Neppe!

SV-lederen oppfordret Skolenes landsforbund til å påvirke Ap, slik at de snur i sitt syn på avskiltede lærere.

– Vi vet at KrF og Sp er på lag med oss. Dersom Ap bestemmer seg for å snu, har vi flertall for å påskilte lærerne, fortsatte Audun Lysbakken.

Han nevnte også at SV vil fjerne mattekravet samt å få på plass en tillitsreform i skolen.

 

– Belyser SLs meninger

Forbundsleder Anne Finborud benyttet anledningen til å takke Audun Lysbakken for et godt samarbeid i mange skolepolitiske saker.

– Skolenes landsforbund har et godt samarbeid med mange partier, SV og Ap i særdeleshet – men også med Sp. Når vi har vært på høringer i Utdanningskomiteen, har du hjulpet SL med å få belyst hva vi mener overfor høyresiden. Det har vært viktig for oss. Vi håper dette samarbeidet vil fortsette, sa Finborud.

Audun Lysbakken understreket at den politiske situasjonen har endret seg, slik at det er mulig å vinne fram i saker. (Foto: SL)

Relevante lenker:
SL: Gode erfaringer med en karakterfri skolehverdag
SL: – Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: Krever minstenorm for antall lærere på skolenivå
SL: Audun Lysbakken heier på SL

Skolenes landsforbund på Facebook!