Gode erfaringer med en karakterfri skolehverdag

Elise Sætre Bringaker og Thomas Hetland Hauge underviser ved en skole der elevene ikke får karakterer på prøver underveis. Onsdag delte de sine erfaringer…

20. september 2017

Runar Nørstad

Ringshaug ungdomsskole

Elise Sætre Bringaker og Thomas Hetland Hauge underviser ved en skole der elevene ikke får karakterer på prøver underveis. Onsdag delte de sine erfaringer med landsstyret i Skolenes landsforbund, som likte det de hørte.

Elise og Thomas er lærere ved Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg, der elevene på fjerde året bare får halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter. Praksisen er helt i tråd med vurderingsforskriftene i Opplæringsloven.

Skolenes landsforbund har et landsmøtevedtak fra Hell i april i år, der forbundet de neste fire årene skal arbeide for å framskynde en undervisning med alternative vurderingsformer. I forbindelse med Arendalsuka i august, arrangerte SL et frokostseminar med tema «en karakterfri skolehverdag?».

Rektor ved Ringshaug ungdomsskole, Mette Krogh, gjestet frokostseminaret og ga Skolenes landsforbund viktig drahjelp i arbeidet med å framskynde en undervisning med mindre fokus på karakterer.  

Rektor Mette Krogh har i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte gått i bresjen for en skoleutvikling der karakterjaget settes på sidelinjen og fokus er rettet mot selve læringsprosessen i faget og relasjonen mellom lærer og elev.

– Ser bare karakteren

Det nye landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til sitt første møte (på Gardermoen) denne uken, der forbundets videre arbeid med alternative vurderingsformer står på sakslisten. Lærerne ved Ringshaug ungdomsskole var invitert til landsstyremøtet for å dele sine erfaringer fra en karakterfri skolehverdag.

– Min erfaring med karakterer, er at elevene stort sett bare bryr seg om selve karakteren. De leser sjelden den skriftlige vurderingen som følger karakteren. Å fjerne karakterene, slik at elevene må lese vurderingene, var derfor en naturlig vei å gå, sa lærer Thomas Hetland Hauge til landsstyret.

Han sa videre at det var litt skummelt å ta bort karakterene, men at en god og konstruktiv dialog mellom lærerne og ledelsen gjorde prosessen enklere.

– En god og riktig kommunikasjon med de foresatte er også svært viktig. Det handler om å kunne formidle tankene og ideene bak en alternativ vurderingsform, slik at elevene og foresatte i større grad ser viktigheten av vurderingene underveis, sa Hetland Hauge.

Ifølge lærerkollega Elise Sætre Bringaker er elevene ved Ringshaug ungdomsskole mer opptatt av innholdet i vurderingene enn tidligere.

– Jeg opplever heller ikke at elevenes innsats har gått ned med en karakterfri skole. Elevundersøkelser viser også at elevenes motivasjon i fagene har økt. Ja, også motivasjonen hos lærerne har steget. Når vi driver med utviklingsarbeid, virker det som om vi får ekstra energi, sa Sætre Bringaker.

Håper flere skoler følger etter

Landsstyret i Skolenes landsforbund satte stor pris på innledningen til lærerne fra Ringshaug ungdomsskole. Forbundet vil arbeide for at alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles.

Skolenes landsforbund ønsker at flere ungdomsskoler skal prøve samme praksis som er innført ved Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg og ved flere skoler i Oslo. Ordningen er innenfor gjeldende forskrifter og legger ingen føringer på at karakterer skal gis underveis i vurderingen av eleven.

 

Relevante lenker:
SL: Full støtte til karakterfri ungdomsskole
SL: Full oppslutning om alternativ vurdering i skolen

 

Landsstyret i Skolenes landsforbund samlet til møte på Scandic Gardermoen. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund på Facebook!