Full oppslutning om alternativ vurdering i skolen

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl og rektor Mette Krogh ga Skolenes landsforbund viktig drahjelp i arbeidet med å framskynde en undervisning med alternative vurderingsformer, på…

16. august 2017

Runar Nørstad

Arendalsuka 2017: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (t.h.), rektor Mette Krogh (t.v.) og SL-leder Anne Finborud. (Foto: SL)

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl og rektor Mette Krogh ga Skolenes landsforbund viktig drahjelp i arbeidet med å framskynde en undervisning med alternative vurderingsformer, på SLs arrangement under Arendalsuka.

 

Skolenes landsforbund (SL) har et landsmøtevedtak fra Hell i april i år, der forbundet de neste fire årene skal arbeidet for å framskynde en undervisning med alternative vurderingsformer. I forbindelse med Arendalsuka, arrangerte SL et frokostseminar med tema «en karakterfri skolehverdag?».

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Avgangselevene på Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg får ikke karakterer på prøver underveis – de får halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter. Rektor Mette Krogh har i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte gått i bresjen for en skoleutvikling der karakterjaget settes på sidelinjen og fokus er rettet mot selve læringsprosessen i faget og relasjonen mellom lærer og elev.

Praksisen er helt i tråd med vurderingsforskriftene i Opplæringsloven, noe Krogh understreket i sin innledning. Hun oppfordret flere skoler til å gjøre det samme som Ringshaug ungdomsskole.  

(artikkelen fortsetter under bildet)

Arendalsuka 2017: Rektor Mette Krogh ved Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg. (Foto: SL)

 

Vurdering for læring

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), er i gang med en snuoperasjon i Oslo-skolen, og ønsker at flere Oslo-skoler skal fokusere på vurdering for læring.

– Jeg har oppfordret rektorer til å utnytte handlingsrommet i vurderingsforskriften, til å velge det de vet virker best på elevenes læring og trivsel. Derfor settes det nå færre karakterer i Oslo-skolen og derfor er det nå blitt «karakterfrie soner» på skolene. Jeg tror det er et smart grep å gjøre hele første halvår i ungdomsskolen karakterfri, sikre at elevene blir kjent med hverandre, med lærerne og kulturen. At de vet hva en karakter er og ikke er før de får sine første karakterer.

– Gir færre karakterer mer læring og mer trivsel, ja, så er det viktigere at elevene bygger karakter enn at de får karakter, fortsatte Tellevik Dahl før hun gjentok sin oppfordring om at flere skoler i Oslo bør innføre en karakterfri skolehverdag.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Arendalsuka 2017: Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). (Foto: SL)

 

Vil dempe karakterjaget

Forbundsleder Anne Finborud ønsker å gi Tellevik Dahl og Krogh honnør for sitt nyskapende arbeid i skolen.

– Disse to damene hjelper oss med å få fart på en utvikling som kan forandre vurderingspraksisen i Skole-Norge, slik at karakterjaget for elevene i ungdomsskolen dempes. Jeg er ikke i tvil om at alternative vurderingsformer var et godt tema for Arendalsuka. Responsen fra salen var stor, og vi fikk bekreftet at mange skoler i Aust-Agder allerede er i gang med en karakterfri skole.

– Tellevik Dahl og Krogh klarte å synliggjøre det handlingsrommet skolene har innenfor lovverket – og viser at det kan brukes! Det er spesielt hyggelig å se en skolebyråd i Oslo som går i bresjen for Aps politikk, og som pusher skolene på å bruke handlingsrommet som ligger der – i mye større grad enn det som gjøres i dag. Rektor Mette Krogh tydeliggjorde at alternative vurderingsformer er fullt mulig innenfor dagens regelverk. Hun ba lærerne om å sette i gang – i fellesskap. Det liker Skolenes landsforbund, sier Anne Finborud.

Arendalsuka 2017: Stor oppslutning om SLs frokostseminar. (Foto: SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!