SL gir full støtte til karakterfri ungdomsskole

Skolenes landsforbund ønsker at flere ungdomsskoler skal droppe karakterene, og heller fokusere på selve læringsprosessen og relasjonen mellom lærer og elev.   Avgangselevene på…

27. juni 2017

Runar Nørstad

Selve læringsprosessen og relasjonen mellom lærer og elev er viktigere enn karakterjaget, mener SL. (Foto: Pixabay)

Skolenes landsforbund ønsker at flere ungdomsskoler skal droppe karakterene, og heller fokusere på selve læringsprosessen og relasjonen mellom lærer og elev.

 

Avgangselevene på Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg har i tre år ikke fått karakterer på prøver underveis, slik andre ungdomsskoleelever får. De har bare fått halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter, melder NRK Vestfold.

Årsaken til at ungdomsskoleelevene ikke har vanlige prøver, er at lærerne mener elevene i større grad tar til seg tilbakemeldingene og råd til hva de konkret kan gjøre for å bli bedre når ikke karakteren står og blinker ved siden av.

Karakterfri ungdomsskole ser ikke ut til å ha påvirket avgangskarakterene. Snittet på Ringshaug er så å si helt likt som det har vært de siste årene.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

– Rektor gir lærerne tillit

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) beskriver praksisen ved Ringshaug ungdomsskole som spennende og framtidsrettet.

– Det mest gledelige, er at det er lærerne selv – med god ledelse og støtte av rektor – som har tatt initiativ til en undervisningsmetode og en praksis hvor de får lov til å ha mer fokus på selve læringsprosessen i faget og relasjonen mellom lærer og elev. Ved Ringshaug ungdomsskole gis det tillit til at lærerne og elevene sammen har fokus på utviklingen i faget – framfor hvilke karakterer elevene jakter, sier Anne Finborud.

Forbundslederen skryter av rektor Mette Krogh som viser en sterk tro på relasjonen mellom lærer og elev.

– Hun gir lærerne tillit. Med læreplanene og kompetansemålene lagt til grunn, er det ingen grunn til at elevene ikke skal makte å bruke evnene sine best mulig – uten at det blir satt karakterer. Den tilliten vil jeg at lærerne skal få av det norske samfunnet.

– Dette er helt i tråd med SLs læringssyn. Skolenes landsforbund vil arbeide for at alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles, og karakterer og tradisjonelle eksamener gjøres overflødige, fortsetter Anne Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SL-leder Anne Finborud. (Foto: SL/arkiv)

 

– Alle ungdomsskoler kan gjøre det samme

Anne Finborud lovpriser skolepolitikerne i Tønsberg som lyttet til lærernes ønsker og sa ja til å innføre en karakterfri ungdomsskole.

På den annen side kan en spørre seg om politikerne ville hatt noen formell hjemmel til å stoppe denne praksisen som er helt i tråd med vurderingsforskriftene.

– Skolenes landsforbund ønsker at flere ungdomsskoler skal prøve denne praksisen. Ordningen er innenfor gjeldende forskrifter og legger ingen føringer på at karakterer skal gis underveis i vurderingen av eleven, sier Anne Finborud og viser til paragraf 3-13 i forskrift til Opplæringsloven:

«Halvårsvurderingen med karakter skal gis midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn, og ved slutten av opplæringsåret for fag som ikke blir avsluttet. Dette gjelder både for 8. til 10. årstrinn og i videregående opplæring.»

Anne Finborud tror at flere kommer til å fullføre videregående opplæring, dersom de slipper maset om karakterer på ungdomsskolen.

– Du får elever med mer selvtillit til sin egen evne til å lære. Da blir det en annen mening med å gå på skolen – enn at de fikk femmer i alle fag. Det tror jeg vil slå positivt ut på videregående.

 

Evne til å lære og lærelyst

Anne Finborud kritiserer den blåblå-regjeringen, som hun mener har hatt en sterk tro på at norsk skole skal styres etter måling, veiing og sanksjoner.

– Dette har preget den skolepolitiske debatten. Skolenes landsforbund etterlyser større fokus på troen om elevenes vilje til å lære. Når man diskuterer skolepolitikk, bør grunnlaget for diskusjonen være en sterk tro på elevenes evne til å lære og lærelyst – ikke det evige maset om detaljstyring og hvilke karakter en student må ha i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

 

Relevante lenker:
SL: Høyre dropper karakterkrav fra 5. klasse
SL: Feilslått kamp mot frafall i skolen

 

Skolenes landsforbund på Facebook!