Skolenes landsforbund etterlyser en nasjonal minstenorm på skolenivå for antall elever per lærer.

 

Utdanningskomiteen på Stortinget holdt tirsdag høring om to forslag om å innføre en nasjonal lærernorm fra henholdsvis KrF og SV.

– Dette er gode forslag som treffer utfordringene i skolen på en god måte,