SL støtter kampanjen for høyere lærertetthet

Forbundsstyret har i møte i dag enstemmig vedtatt å støtte den landsomfattende kampanjen som er satt i gang av lærere på Facebook ang. høyere…

12. desember 2014

LOM-admin

Illustrasjon - lærertetthetForbundsstyret har i møte i dag enstemmig vedtatt å støtte den landsomfattende kampanjen som er satt i gang av lærere på Facebook ang. høyere lærertetthet. 

Kampanjen er helt i tråd med vedtak fra SLs siste landsmøte (april 2013). Der ble det vedtatt at i alle relevante sammenhenger skal tillitsvalgte i Skolenes landsforbund på alle nivå arbeide for å presse fram mindre grupper i opplæringa.

SL oppfordrer derfor alle sine medlemmer til å støtte denne kampanjen med å skrive under på kravet. Når 300 personer i en kommune har skrevet under, er kommunestyret/bystyret nødt til å behandle saken.