– Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning

Hvis det nye Stortinget ikke reverserer kompetansekravene, som er vårt primære krav, forventer Skolenes landsforbund at arbeidsgiver og staten fullfinansierer pålagt videreutdanning av lærere,…

31. oktober 2017

Runar Nørstad

Nestleder Terje Moen under høringen om budsjettet i Stortinget tirsdag. (Foto: Stortinget)

Hvis det nye Stortinget ikke reverserer kompetansekravene, som er vårt primære krav, forventer Skolenes landsforbund at arbeidsgiver og staten fullfinansierer pålagt videreutdanning av lærere, sa nestleder Terje Moen i høringen om statsbudsjettet tirsdag.

 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt fram 12. oktober.

Tirsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2018, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen, (Prop. 1 S (2017-2018)).

Nestleder Terje Moen representerte Skolenes landsforbund (SL).

– Skolenes landsforbund konstaterer at regjeringen nok en gang ikke har satt av midler til å fullfinansiere utdanningen tusenvis av lærerne er pålagt å ta for å opprettholde sin undervisningskompetanse. Vårt primære krav er at Stortinget reverserer «junivedtaket 2015», der nye kompetansekrav for undervisningsstillinger ble gitt tilbakevirkende kraft. Skjer dette, kan lærere som har tidligere godkjent utdanning også undervise etter 2025, sa Terje Moen i høringen.

 

Bundet av avtalen?

Allerede under arbeidet med Kompetanse for kvalitet-strategien i 2015 påpekte Skolenes landsforbund at lærere som må ta ekstra utdanning for å fylle nye kompetansekrav skal ha dette fullfinansiert – uten egenandel, understreket nestlederen:

– Dette var et uavklart spørsmål og vi ble oppfordret av statsråden til å undertegne strategiplanen, noe vi gjorde under forutsetning at spørsmålet om finansiering skulle tas opp i et annet egnet forum senere. SL har gjentatte ganger tatt dette spørsmålet opp med statsråden. I et møte mellom Kunnskapsdepartementet, SL og LO i 2016 informerte kunnskapsministeren om at dette må finansieres gjennom budsjettforhandlingene og statsbudsjettet, sa Moen og fortsatte:

– Fjorårets budsjett inneholdt ikke noe om dette. Vi ser heller ikke spor av midler i årets budsjett. Vi ble sterkt oppfordret til å skrive under på Kompetanse for kvalitet-strategien, men ser at regjeringen unnlater å følge opp sine løfter. Skolenes landsforbund stiller spørsmål ved om vi i det hele tatt skal føle oss bundet av Kompetanse for kvalitet-avtalen.

Hvis det nye Stortinget ikke reverserer kompetansekravene, forventer Skolenes landsforbund at arbeidsgiver og staten fullfinansierer videreutdanningen som er lovpålagt, sa Terje Moen i tirsdagens høring:

– Skolenes landsforbund mener at det ikke er riktig at arbeidstakerne selv skal være med å finansiere reformer på vegne av Stortinget, understreket han.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Skeptisk til frie midler

Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt føring om at 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole. Det liker ikke Skolenes landsforbund.

– Regjeringens satsing på tidlig innsats er viktig, og noe Skolenes landsforbund støtter opp under. Vi er imidlertid skeptisk til at det gis 200 millioner gjennom frie midler, da tidligere erfaring har vist at frie midler ikke alltid går til det tiltenkte målet, sa Terje Moen.

Han sa også at Skolenes landsforbund er bekymret for hvordan elevtettheten på 5.- til 10. trinn vil påvirkes når lærertettheten skal økes på 1.- til 4. trinn.

– De som nå er på 5. trinn og oppover faller mellom to stoler, siden det ikke er noen bevilgninger til økt lærertetthet på de trinnene.

 

– Yrkesfagenes år

Terje Moen brukte også tid på å forklare hvorfor Skolenes landsforbund er dypt uenig i lærerspesialistordningen.

Han er imidlertid fornøyd med at regjeringen fører videre satsingen på yrkesrettede utdanninger i statsbudsjettet, noe han også framhevet i høringen tirsdag.

Tirsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2018, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen. (Foto: Stortinget)

 

Relevante lenker:
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
Siste.no: – Statsråden har lurt oss

Skolenes landsforbund på Facebook!