– Svakt budsjett for norsk skole

Regjeringen pøser på med frie midler til tidlig innsats, utvider ordningen med lærerspesialister og vender fortsatt ryggen til vårt krav om fullfinansiering av pålagt…

12. oktober 2017

Runar Nørstad

Regjeringen pøser på med frie midler til tidlig innsats, utvider ordningen med lærerspesialister og vender fortsatt ryggen til vårt krav om fullfinansiering av pålagt videreutdanning. Statsbudsjettet fører ikke skolen i den retningen vi kjemper for, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

 

Torsdag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

I budsjettet, foreslås det at kunnskapsminister Henrik Asheim (H) får 300 millioner friske kroner til tidlig innsats. 100 av disse millionene skal øremerkes til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole.

 

Kritisk til frie midler

Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt føring om at 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, noe nestleder Terje Moen uttrykker stor bekymring for:

– Skolenes landsforbund er skeptisk til om midlene blir brukt som forutsatt i statsbudsjettet. Vi vil derfor følge nøye med på om disse midlene virkelig går til tidlig innsats, og ikke brukes til andre kommunale formål, sier Terje Moen.

– Som vi uttrykte i vårt høringssvar, er Skolenes landsforbund opptatt av at ressursene øremerkes til skolenivå og ved at det settes en bemanningsnorm på skolenivå. Skolene må tilføres nok ressurser slik at det er mulig å gjennomføre fleksible ordninger for et intensivt opplæringstilbud, gjerne på tvers av klassetrinn. Øremerkes ikke disse pengene, frykter jeg de ikke kommer skolen til gode, fortsetter nestlederen.

 

– Undergraver partssamarbeidet

Av de øremerkede midlene (100 millioner kroner) går den største posten – totalt 40 millioner kroner – til flere lærerspesialister, ifølge budsjettforslaget. Potten til lærerspesialister er dermed oppe i 60 millioner kroner.

– Ordningen med lærerspesialister er på ingen måte avtalt med partene i arbeidslivet. Ved å bevilge ytterligere millioner til dette formålet, fortsetter staten å overse partenes rolle – og på egenhånd fastsette lønns- og arbeidsvilkår. Dette sømmer seg ikke i norsk arbeidsliv i 2017, og er med på å undergrave partssamarbeidet. Dette må det snart bli en slutt på, sier Terje Moen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, foran Stortinget torsdag, en halv time før statsbudsjettet ble lagt fram. (Foto: SL)

 

– Ikke ei krone til pålagt videreutdanning

Nestleder Terje Moen er også skuffet over at regjeringen ikke er sitt ansvar bevisst, og har satt av penger til fullfinansiering av den pålagte etterutdanningen av 33.000 lærere.

– SL har med full støtte fra LO krevd at staten fullfinansierer den utdanningen som lærerne er pålagt å ta for å opprettholde sin undervisningskompetanse i fagene. Lærerne er påtvungen en reform vi ikke ønsker, og må attpåtil finansiere 25 prosent av reformen selv. Stortingets vedtak er et brudd på hovedtariffavtalen om at arbeidsgiver skal dekke pålegg om styrking av kompetansen i matematikk, norsk, engelsk og samisk.

– Jeg har bladd gjennom budsjettforslaget, og finner ikke spor av ei krone til vårt krav om fullfinansiering. Vårt håp nå er at Arbeiderpartiet snur i saken, og støtter KrF, Sp og SV i at kravet om at vedtaket om tilbakevirkende kraft vrakes. Skjer det, vil det være en gledens dag for norsk skole, sier Terje Moen.

PS! Nestlederen er forøvrig fornøyd med at regjeringen fører videre satsingen på yrkesrettede utdanninger i statsbudsjettet, og foreslår 70 millioner kroner til å styrke yrkesfagene i videregående opplæring og fagskoler.

– Det ser ut til at 2018 skal bli yrkesfagenes år. Det er Skolenes landsforbund fornøyd med, sier Terje Moen.

 

FAKTA: Frie inntekter

  • Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.
  • Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 73 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.
  • Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. (Kilde: Regjeringen.no)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: – Tidlig innsats krever tid og ressurser
SL: Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk