– Tidlig innsats krever tid og ressurser

– Tidlig innsats er et riktig og viktig tiltak, men det må følge med tid og ressurser, sa nestleder Terje Moen i en paneldebatt…

29. september 2017

Runar Nørstad

– Tidlig innsats er et riktig og viktig tiltak, men det må følge med tid og ressurser, sa nestleder Terje Moen i en paneldebatt om temaet under LOs utdanningskonferanse.

 

Regjeringen vil lovfeste skolenes plikt til å gi elever som sliter med matematikk, lesing eller skriving ekstra opplæring. Forslaget har nylig vært på høring og er under behandling i Kunnskapsdepartementet.

«Styrk hele laget omkring eleven slik SL, FO og Fagforbundet ser det», var utgangspunktet for debatten på Sørmarka fredag.

Nestleder Terje Moen representerte Skolenes landsforbund. I panelet satt også leder i seksjonsstyret SKKO i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas og fylkesleder i Fellesorganisasjonen i Telemark, Oddvar Gran.

 

– Har en plikt til å følge opp

Terje Moen innledet debatten med å vise til ett godt ord han hadde hørt, nemlig at «barndom varer hele livet».

– Det er ingen tvil om at det vi opplever i barndommen, påvirker oss til vi blir voksen og vel så det. Det som er viktig, er tilpasset opplæring i skolen. For meg er det helt utrolig at dette ikke er tatt på alvor tidligere. Alle kommuner og fylkeskommuner har en plikt til å følge opp det flerfaglige samarbeidet. Ansvarsområdene har jo kommunene allerede, så jeg er forundret over at det ikke følges opp.

– Hvorfor det ikke følges opp, bunner ut i noe så enkelt som ressurser. Tid er også en ressurs. Er man ikke mange nok til å gjøre en oppgave, blir ikke oppgaven løst. Den store innsatsen ligger på tid og ressurser. Vi må også huske på at når tidlig innsats kom på banen, fjernet regjeringen ekstramidler til 600 lærere i ungdomsskolen. Flere årskull risikerer altså å bli glemt. For å lykkes med tidlig innsats, må det settes av ressurser til nok personale, både pedagogisk og ikke pedagogisk, sa Terje Moen.

PS! Skolenes landsforbund har nylig avgitt høringssvar om tidlig innsats i skolen. Det kan du lese her

 

Skolenes landsforbund på Facebook!