Støtt kampanjen mot avskilting av lærere

Skriv under på oppropet mot tilbakevirkende kraft for nye kompetansekrav her.   Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet står sammen om oppropet. Her…

14. januar 2018

Runar Nørstad

Skriv under på oppropet mot tilbakevirkende kraft for nye kompetansekrav her.

 

Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet står sammen om oppropet.

Her kan du skrive under på oppropet

Et flertall på Stortinget valgte sommeren 2015 å vedta nye kompetansekrav i norsk, engelsk, matematikk, tegnspråk og samisk. Kravene fikk tilbakevirkende kraft, slik at over 30.000 erfarne, utdannende lærere plutselig var uten nødvendig kompetanse i fagene.

Beslutningen opprørte store deler av lærerstanden, men tross flere «omkamper» på Stortinget har vedtaket blitt stående. Lærere har flere ganger måttet forholde seg til nye kompetansekrav. Toårig lærerskole ble til tre, treårig til fire, fireårig til femårig master, men dette er første gang at nye kompetansekrav har fått tilbakevirkende kraft.

 

– Opphev vedtaket!

Nå går Skolenes landsforbund (SL), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet sammen, med en klar oppfordring til stortingspolitikerne:

– Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

De fire organisasjonene starter en underskriftskampanje som vil bli overlevert Utdannings- og forskningskomiteen 13. februar – dagen Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene.

Vi oppfordrer ALLE til å støtte oppropet mot avskiltingen: Gå inn på lenken her og skriv under (signer)!

Her kan du skrive under på oppropet

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Unisont krav

Budskapet fra de fire forbundslederne er også klart:

– Drøyt 33.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Nå har Stortinget underkjent grunnutdanningen til disse lærerne når det gjelder retten til fortsatt å undervise i visse fag. Vi snakker om allmennlærerne som nå trasker rundt på skolen sin med et svekket stillingsvern. Også deres status og omdømme er svekket. Vi forventer at Stortinget snur og opphever vedtaket om tilbakevirkende kraft – og at de gir lærerne en beklagelse, sier Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Disse fire forbundslederne har en klar oppfordring til Stortinget: Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft. Anne Finborud (Skolenes landsforbund), Hans Ole Rian (Musikernes fellesorganisasjon), Stig Johannessen (Skolelederforbundet) og Steffen Handal (Utdanningsforbundet). (Foto: SL/asamaria.com/Skolelederforbundet/Stig Weston)

 

– Det er et viktig og grunnleggende prinsipp for oss i MFO at nye ordninger ikke innføres med tilbakevirkende kraft. Kompetanse og faglighet er veldig viktig, og vi er sterkt opptatt av at alle elever skal få undervisning på høyt nivå, med lærere som brenner for faget sitt. Den norske skolen og det norske samfunnet behøver kompetente lærere, i alle klasserom og i alle fag. Avskilting av de lærerne vi har i dag, er derfor ikke veien å gå mot et bedre utdanningssystem, sier Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.

– Det er urimelig at kommunene og skoleledelsene ikke selv får vurdere hvilken kompetanse som trengs for å løse de lokale behovene. Både elever, lærere og samfunnet er tjent med at vi finner bedre ordninger som ivaretar disse lærernes verdighet og motivasjon. Samtidig må nødvendig kompetanse tilføres og kvaliteten på opplæringstilbudet opprettholdes, sier Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

– Utdanningsforbundet har høye ambisjoner for skolen. Vi er for at det innføres krav til relevant kompetanse for å undervise, men: Vi støtter ikke at kravene skal ha tilbakevirkende kraft. Over 30.000 lærere med godkjent lærerutdanning må nå ta videreutdanning for å tilfredsstille de nye kompetansekravene. Dette skjer i en tid der det er mangel på lærere. Dette er ikke bare sløsing med ressurser, elevene opplever samtidig at kvalifiserte lærere blir erstattet av ukvalifiserte, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: – Avskiltingen av 33.000 lærere er et angrep på grunnfjellet i skolen
SL: – Gi regjeringa tre på tygga
SL: Nytt Storting, nye muligheter
SL: – Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning
SL: – Venstre taler med to tunger i skolepolitikken
SL: Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL: – Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering
SL: – Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning