– Venstre taler med to tunger i skolepolitikken

Venstre krever lovfestet rett til undervisning fra kvalifiserte lærere. – Edelt mål i tråd med vårt syn, men umulig å gjennomføre i praksis fordi…

23. oktober 2017

Runar Nørstad

SL-leder Anne Finborud

Venstre krever lovfestet rett til undervisning fra kvalifiserte lærere. – Edelt mål i tråd med vårt syn, men umulig å gjennomføre i praksis fordi det rett og slett er for få lærere, noe Venstre er med på å bidra til, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Søndag vedtok Venstres landsstyre at partiet skal kjempe for å gi alle elever en lovfestet rett på kvalifiserte lærere, som har lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse, ifølge en uttalelse på partiets hjemmeside.

Partiet viser til at i 2016 drev 13.500 personer undervisning i grunnskolen og videregående skole uten godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse.

 

Rekrutteringskrise og lærermangel

– Å lovfeste at alle lærere skal være kvalifiserte, er umulig å oppnå parallelt med kravene om videreutdanning, innføringen av obligatorisk mastergrad og fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Noen må gjøre jobben i skolen når antall kvalifiserte lærere ikke er mange nok, eller selv sitter på skolebenken, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Hun understreker at Venstre har støttet en regjering og en politikk som underkjenner utdanningen til over 30.000 lærere – i en tid der det snakkes høyt om rekrutteringskrise til lærerutdanningen, og lærermangel med 37.000 lærere som ikke jobber i skolen.

– Venstre bør heller innse at stortingsvedtaket som med tilbakevirkende kraft ugyldiggjør over 30.000 norske læreres utdanning, må reverseres. Da vil flere allerede kvalifiserte lærere bli å se i klasserommene. Partiet var også med på å innføre femårig obligatorisk mastergrad for nye lærerstudenter, som gjør at det i 2021 ikke utdannes en eneste lærer. Ja, partiet vil heller ikke fjerne kravet om karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Venstres skolepolitikk henger rett og slett ikke sammen. Partiet taler med to tunger når det foreslår lovfestet rett til undervisning fra kvalifiserte lærere samtidig som kravene til å bli lærer er betydelig økt, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Vedtatt på landsmøtet

Forbundslederen understreker at Skolenes landsforbund har et landsmøtevedtak på krav til kvalifiserte lærere:

«Det skal være en kvalifisert lærer tilstede i alle undervisningstimer. Personale som ikke er tilsatt i undervisningsstilling, skal ikke gjennomføre eller ha ansvaret for opplæringen. Må ufaglært arbeidskraft brukes en periode, skal det alltid følge med en veilederressurs;» står det i forbundets prinsipp- og handlingsprogram (vedtatt av landsmøtet i april 2017).

– Dagens skolepolitikk, slik den er utformet av den blåblå-regjeringen, gjør at dette dessverre ikke er gjennomførbart, sier Anne Finborud og fortsetter:

– Skolenes landsforbund har hele tiden vært motstander av avskiltingen av 38.500 lærere, innføringen av obligatorisk masterutdanning og kravet om fire i matematikk – politiske vedtak som i sum bidrar til økt lærermangel og at mange elever ikke får den kvalifiserte undervisningen de har krav på, sier Anne Finborud.

 

– Bare Høyre bremser

Alle partiene på Stortinget – bortsett fra Høyre – er for øvrig enige om at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, ifølge en undersøkelse utført av Skolenes landsforbund før stortingsvalget (se grafikk under, «Bruk stemmeretten»).

– I utgangspunktet, er det jo klart flertall på Stortinget for Venstres uttalelse om å lovfeste retten til kvalifiserte lærere. Det er jo i realiteten bare å sette i gang – eller er det egentlig det, spør forbundsleder Anne Finborud.

 

Alle partier på Stortinget – bortsett fra Høyre – er enige om at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer.

 

Relevante lenker:
SL:
Nytt Storting, nye muligheter
SL: – Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL: Uttalelse fra Landsstyret: Tidenes Venstre-håndsarbeid
SL: – Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere
SL: – Læreren må få mer råderett over egen arbeidstid

Skolenes landsforbund på Facebook!