– Læreren må få mer råderett over egen arbeidstid

– Den enkelte lærer bruker fortsatt for mye av arbeidstiden sin på oppgaver som har lite relevans for elevene. Det kan ikke fortsette, sier…

19. oktober 2017

Runar Nørstad

Arbeidstidsforhandlinger

– Den enkelte lærer bruker fortsatt for mye av arbeidstiden sin på oppgaver som har lite relevans for elevene. Det kan ikke fortsette, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. Forhandlingene om arbeidstid startet torsdag.

 

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014. De protesterte heftig mot forslaget til kommunesektorens organisasjon KS om å innføre fast kontortid.

Torsdag 19. oktober klokken 12.00 startet nye forhandlinger om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS. Dagens arbeidstidsavtale for skolen utløper 31. desember 2017.

 

Felleskrav fra fire LO-forbund

– Avtalen om arbeidstid i skolen er den viktigste særavtalen for våre medlemmer, og vi vet at arbeidsgiver presser på for å svekke forhandlingsretten på arbeidstidsspørsmål. Taper fagbevegelsen kampen om arbeidstid, blir den betydelig svekket, sier Anne Finborud, som forhandler på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Torsdag leverte LO-forbundene sine krav til KS. Det viktigste kravet går på at lærerens arbeidstid blir brukt til undervisningsrelatert arbeid og at undervisningsplikten senkes.

– Våre medlemmer sier at vilkårene for pedagogisk handlefrihet og metodiske valg blir stadig mer innsnevret. De er bekymret fordi kontrollen over egen arbeidstid svekkes ved at nye arbeidsoppgaver flytter både tid og fokus bort fra kjerneoppgavene. Skolens mål kan ikke nås uten at læreren har tilstrekkelig kontroll over sin arbeidstid. Dette handler i stor grad om tillit, sier Anne Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Torsdag kl. 12 møttes lærerorganisasjonene og KS for å utveksle krav og tilbud i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Fra venstre: Solveig Hvidsten Dahl (Skolelederforbundet), Tor Arne Gangsø (foran, forhandlingsleder i KS), Otto Kristiansen (Norsk Lektorlag), Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Torhild S. Johannessen (Delta) og SLs forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

 

Håper på gode løsninger

De fire LO-forbundene forutsetter at det er et felles mål å lage en arbeidstidsavtale med bedre løsninger på tidsklemma i skolen og dermed bedre kvalitet i opplæringen.

– Ingen ønsker en reprise av lærerkonflikten i 2014, og jeg håper KS er innstilt på å finne gode løsninger for lærerne, for elevene og for norsk skole, sier Anne Finborud.

Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.

22 kommuner og 18 fylkeskommuner ble rammet da lærerne streiket fra 10. juni til 1. september i 2014. Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.

 

Krav om enda mer binding

Forbundsleder Anne Finborud kommenterer det første tilbudet fra KS slik:

– Det legges tydelig opp til et krav om enda mer binding av tid til felles arbeid. Tid til enda flere timer med felles møter. KS har ønsker om tid til profesjonsfaglig samarbeid. Denne tiden er det lett å se vil gå på bekostning av den enkelte lærers tid til for- og etterarbeid. Den enkelte lærer vil også i en omstillingsperiode i forhold til nye læreplaner ha behov for minst like mye egentid til eget arbeid opp mot undervisning.

En partssammensatt arbeidsgruppe, der representanter fra KS sitter sammen med folk fra Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, skal nå jobbe sammen fram til de reelle forhandlingene starter i løpet av desember. Dersom man ikke kommer til enighet under årets forhandlinger, vil arbeidstidsavtalen igjen bli tema i et hovedoppgjør kommende vår.

 

Relevante lenker:
SL: Krav nr. 1 fra Skolenes landsforbund (SL), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO)
SL: Tilbud nr. 1 fra KS
SL: Klar for nye forhandlinger om arbeidstid!
SL: – Lytter til medlemmene om arbeidstid

Forbundsledelsen i Skolenes landsforbund i Kommunenes Hus, like før kravene i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale ble overlevert torsdag klokken 12. Fra høyre: 2. nestleder Chris Gøran Holstad, 1. nestleder Terje Moen og forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!