– Lytter til medlemmene om arbeidstid

Når forhandlingene om arbeidstid starter til høsten, vil vi prioritere å synliggjøre resultatet av arbeidet internt i Skolenes landsforbund, sier nestleder Terje Moen.  …

20. juni 2017

Runar Nørstad

PSU har ønsket å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Når forhandlingene om arbeidstid starter til høsten, vil vi prioritere å synliggjøre resultatet av arbeidet internt i Skolenes landsforbund, sier nestleder Terje Moen.

 

Etter hovedtariffoppgjøret i 2014, ble det nedsatt et partssammensatt utvalg for å følge opp felles målsettinger. 1. nestleder Terje Moen og 2. nestleder Gunnvor Sen har representert Skolenes landsforbund (SL) i utvalget, som har hatt 12 møter fram til juni 2017.

Arbeidet har resultert i «Rapport fra Partssammensatt utvalg – SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring».

Gunnvor Sen.
Terje Moen.

Utvalget har ønsket å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017. Også felles forståelse og oppfatninger står sentralt, for på den måten å bidra til å legge et grunnlag for forhandlingene.

– Skolenes landsforbund sitter igjen med en god forståelse av hva partene i utvalget ønsker å oppnå for sine medlemmer i forhandlingene om arbeidstid. SL har naturligvis også hatt en intern prosess gående samtidig som det partssammensatte utvalget har utført sitt arbeid. I forhandlingene, er det SLs interne demokrati som vil bli vektlagt. Hva våre medlemmer og tillitsvalgte mener om arbeidstid, er det vi må ta med oss til forhandlingsbordet. SL har god tradisjon for å lytte til sine medlemmer når vi går i forhandlinger, sier Terje Moen.

De andre partene som står bak rapporten er KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. Norsk Lektorlag har valgt ikke å tilslutte seg rapporten.

 

Relevante lenker:
SL:
– Vi skal vinne kampen om arbeidslivet
SL: Full seier til lærerne over KS

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen