– Vi skal vinne kampen om arbeidslivet

Hva skal til for å få et trygt og seriøst arbeidsliv i framtiden? – En sterkere fagbevegelse, et krafttak for yrkesopplæringen og bort med…

14. juni 2017

Runar Nørstad

Anne Finborud på talerstolen under Kommunalkonferansen. (Foto: SL)

Hva skal til for å få et trygt og seriøst arbeidsliv i framtiden? – En sterkere fagbevegelse, et krafttak for yrkesopplæringen og bort med midlertidige ansettelser. Da er vi langt på vei, mener forbundsleder Anne Finborud.

 

Jonas Bals, skribent og politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, innledet om «et arbeidsliv i endring» under Kommunalkonferansen 2017 på Gardermoen tirsdag.

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, ble i kjølvannet av dette utfordret til å svare på hva hun mener er oppskriften til et trygt og seriøst arbeidsliv, tatt i betraktning at arbeidsledigheten har økt de siste årene under den sittende regjeringen.   

 

Tilbake til start?

Anne Finborud innledet med å referere til Jonas Bals sin bok, «Hvem skal bygge landet?», der han viser til forfatteren Kristian Lundberg som på grunn av trang økonomi måtte søke seg tilbake til de jobbene han hadde hatt som ung.

– Ja, Lundberg fikk jobb, men ikke som fast ansatt i bedriften han skulle jobbe for – han kom inn som innleid arbeidskraft. Etter et drøyt år konkluderte Kristian Lundberg med at «vi har skapt en ny arbeiderklasse som fører oss tilbake til et samfunn vi egentlig hadde avskaffet før femtitallet. Arbeidskraften er igjen blitt en vare, sa Finborud til de om lag 150 deltakerne i salen.

– Vi ønsker ikke å rykke tilbake til start! Det er viktig å ha en sterk tro på at vi skal vinne den politiske striden om arbeidslivet, fortsatte Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Den norske modellen i fare

Forbundslederen mener at det i større grad må fokuseres på særtrekk ved arbeidslivet i Norge som bidrar til høy produktivitet.

– Hvis utviklingen i arbeidslivet vi har sett komme etter årtusenskiftet ikke endrer retning drastisk, er det definitivt farvel til den norske modellen, understreket Finborud og sa at «vi må på leit etter ting som gir oss styrke i trua».

Hun er glad for at LO-kongressen gjorde mange vedtak som peker i riktig retning.

– Både om bemanningsbransjen, faste stillinger og ikke minst at det ble bygget en viktig bro mellom privat sektor og offentlig sektor innad i LO, fortsatte Finborud.

– Din oppgave er å bygge bro mellom teori og praksis samt hjelpe oss å gi både kunnskap og kompetanse et nytt innhold. Slik vil du gi yrkesfagene et kraftløft. Det har i de siste årene vært en utvikling bort fra dette i norsk arbeidsliv. Praksis må få en høyere status i skolen. Det krever at yrkesfaglig utdanning blir verdsatt på lik linje med en teoretisk utdanning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Seminaret «Et arbeidsliv i endring» trakk mange tilhørere under Kommunalkonferansen. SL-leder Anne Finborud, leder i Fagforbundet, Mette Nord, og Jonas Bals diskuterte utfordringene i framtidens arbeidsliv. Til høyre: Konfransier Gunn Karin Gjul (Fagforbundet). (Foto: SL)

 

Refser bemanningsbransjen

Forbundslederen nevnte at Norge har et arbeidsliv som bygger på høy kompetanse hos arbeidstakerne og samarbeidsevne, som har resultert i høy produktivitet og gode lønninger.

– Norske bedrifter har lagt stor vekt på å gi arbeidstakerne opplæring underveis. På dette området er vi blant de beste i verden. Bemanningsbransjen er ikke slik. Bemanningsbransjen har ikke lærlinger. Det som for en normal arbeidsgiver er investering i menneskelig kapital, blir for bemanningsbransjen å kaste penger ut av vinduet, sa Finborud.

– Derfor er det å stille krav om lærlinger i forbindelse med offentlige anbud viktig. Det stenger de useriøse aktørene ute og belønner bedrifter som tar samfunns og opplæringsansvar – det skaper etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere som kan lære dem opp, fortsatte hun.

 

Obligatoriske krav om læringer

Forbundsleder Anne Finborud oppsummer temaet i sju punkter, om hva som må gjøres for å skape et trygt og seriøst arbeidsliv i framtiden:

  1. Sterkere fagbevegelse. I de delene som er rammet av det nye arbeidslivet, står arbeidstakerne så svakt at de ikke tør hevde sin rett. Styrkeforholdet er for skjevt. Arbeidstakerne er splittet og arbeidsgiverne har sterke sanksjoner.
  2. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må fjernes og det må presiseres at bare tillitsvalgte i bedrifter som omfattet av landsomfattende tariffavtaler kan inngå avtaler om å fravike normal arbeidstid og inngå avtaler om innleie
  3. Det offentlige som står for halvparten av omsetningen i byggebransjen må stille obligatoriske krav om lærlinger ved offentlig anbud
  4. Allmenngjøringsordningen må styrkes. Det unødvendige og forsinkende dokumentasjonskravet må bort.
  5. Innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet må prioriteres med større ressurser og gjennomføringsevne. En sterk satsning på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom arbeidstilsynet og andre offentlige etater.
  6. Løfte arbeidsinnvandrere inn i den norskemodellen.
  7. Et krafttak for yrkesopplæringen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!