SL klar for nye forhandlinger om arbeidstid!

Forhandlingene om arbeidstid i skolen starter torsdag 19. oktober klokken 12.00. Da leverer Skolenes landsforbund sine krav til KS.   Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS…

16. oktober 2017

Runar Nørstad

Anne Finborud

Forhandlingene om arbeidstid i skolen starter torsdag 19. oktober klokken 12.00. Da leverer Skolenes landsforbund sine krav til KS.

 

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) løper ut 31. desember i år. Skolenes landsforbund regner med å avslutte forhandlingene om en ny avtale i løpet av desember.

Forhandlingsleder for Skolenes landsforbund er forbundsleder Anne Finborud. Hun vil i forhandlingene prioritere å synliggjøre resultatet av arbeidet internt i Skolenes landsforbund.

 

Internt demokrati i SL

– Det vi tar med oss til forhandlingsbordet, er selvfølgelig å synliggjøre resultatet av høringen internt i Skolenes landsforbund. Det er hva våre medlemmer og tillitsvalgte mener om arbeidstid som er styrende for vårt arbeid, sier Anne Finborud.

Hun viser til at fylkeslagene har bidratt med mellom 40 og 50 konkrete innspill.

– De viser stor bredde og omfatter alt fra forslag om å prolongere gjeldende avtale til konkrete forslag om å sette ned leseplikten og forslag om nye formuleringer i teksten.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Partssammensatt arbeidsgruppe

Etter at organisasjonene har fremmet sitt krav i åpningsmøtet om arbeidstidsforhandlingene torsdag 19. oktober, vil det bli gitt et mandat til en partssammensatt arbeidsgruppe som vil være aktiv fram til neste forhandlingsmøte som er avtalt 1. desember.

Arbeidsgruppen vil bestå av KS og lærerorganisasjonene (Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolelederforbundet).

 

– Håper på forhandlingsløsning

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014. De protesterte heftig mot forslaget til KS om å innføre kontortid.

Dersom man ikke kommer til enighet under årets forhandlinger, vil arbeidstidsavtalen igjen bli tema i et hovedoppgjør kommende vår.

– Det blir spennende forhandlinger. Vi håper selvfølgelig at en forhandlingsløsning er på plass i god tid før pinnekjøttet blir servert, sier Anne Finborud optimistisk.

 

Relevante lenker:
SL: – Lytter til medlemmene om arbeidstid
SL: Full seier til lærerne over KS
SL: Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (1. august 2015 – 31. desember 2017)