Slutt på fritidskarantene for skole- og barnehageansatte

Den mye omdiskuterte fritidskarantenen for ansatte i skoler og barnehager faller bort. Nå får skole- og barnehageansatte de samme karanteneregler som alle andre.

13. januar 2022

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Tonje Brenna anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund drøfter de nye tiltaksnivåene i møte fredag, og kommer med en uttalelse etter at møtet er avsluttet.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker mener det er viktig å minne om at det ikke er «fritt fram» selv om fritidskarantenen opphører.

– Føler du deg ikke frisk, altså har symptomer på korona, skal du ikke gå på jobb, men holde deg hjemme, sier hun.  

Fra rødt til grønt i videregående

Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter.

Trafikklysmodellen beholdes i barnehager og skoler, men regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul.

– Vi vet mer om omikronvarianten, flere er vaksinerte og vi har tilgang til langt flere tester enn før jul. Tiltakene har dessuten hatt den ønskede effekten. Situasjonen er ulik rundt om i landet. Derfor går vi nå tilbake til nasjonale anbefalinger om tiltaksnivå i skoler og barnehager, og legger opp til at kommunene må gjøre lokale vurderinger av tiltaksnivå, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Endringene trer i kraft natt til lørdag.

– Vi har forståelse for at kommunene, barnehager og skoler vil trenge noe tid til å områ seg, men vi forventer at alle gjør vurderingene så raskt som mulig, sier Brenna.

Ber kommunene justere tiltaksnivå

Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

Regjeringen ber kommunene om å vurdere utviklingen i smittesituasjonen lokalt og å justere tiltaksnivået deretter. De kan ta i bruk grønt, gult eller rødt nivå i trafikklysmodellen.

For barnehager og barne- og ungdomsskoler anbefales det fortsatt gult nivå der den lokale smittesituasjonen tilsier det.

– Når tiltaksnivået er satt, vil jeg oppfordre kommunene til også å ta elever og ansatte med på råd om hvordan hverdagen best kan organiseres. Det er ikke de som skal gjøre den smittevernfaglige vurderingen av nivået i trafikklysmodellen, men de har erfaringer og verdifull innsikt i hvordan vi kan lage det beste tilbudet for barn og unge. Derfor er det så viktig at kommuner, organisasjoner, ansatte og elever har god dialog, sier Tonje Brenna.

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i karantenereglene for hele befolkningen. Nå trenger man ikke lenger være i karantene, hvis man er nærkontakt til en smittet, som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det betyr at også karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort. 

Les også: Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK)

Økt bruk av testing

Jevnlig testing skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

– I tiden fremover har vi økt tilgang på tester. Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte, uten å innføre kraftige tiltak rettet mot barn og unge. Testing gjør at skoler kan holdes åpne på et lavere tiltaksnivå. Så vil jeg minne om at de generelle smittevernrådene i arbeidslivet som for eksempel hjemmekontor, også gjelder for lærere når de gjør administrativt arbeid utenfor undervisningssituasjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Endringene trer i kraft fredag 14. januar kl. 24.00.

Relevante lenker
SL: Tolkning av korona-avtalen
SL: Skolenes landsforbund vil ha rødt nivå 
SL: Oppfordrer ansatte i skole og barnehage til å vaksinere seg 
SL: Avtale om økt koronatillegg for kommuneansatte
SL: Reagerer på FHIs karantene-anbefaling 
SL: – Uakseptable karanteneregler
SL: Krever hjemmeskole nå – og fram til jul
SL: Ansatte skal føle seg trygge på jobb!
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien