Ansatte skal føle seg trygge på jobb!

«Du gjør en fantastisk jobb for våre barn og unge! Vi står sammen, og vi gjør vårt beste for at du skal ha en trygg arbeidsplass», skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i et brev til alle medlemmer og tillitsvalgte. Har du innspill om smittesituasjonen som du mener forbundet bør viderebringe til kunnskapsministeren, ønsker vi å høre fra deg!

11. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Brev sendt medlemmer/tillitsvalgte på epost, fredag 10. desember:

Smittetallene stiger, og svært mange ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren er under hardt press. Vi vet at mange av dere er slitne, at dere opplever høyt sykefravær og er redd for å bli smittet, selv om mange er fullvaksinert.

Mange av dere som står i «førstelinja» frykter også å ta med seg smitten hjem, og spolere julehøytiden for familie og venner ved å sende de i karantene. Vi har stor forståelse for denne frykten.

I lys av smitteøkningen i samfunnet og myndighetenes uttalelse om manglende kontroll, gikk Skolenes landsforbund mandag denne uken ut og krevde at myndighetene innfører gult nivå i barnehager og skoler over hele landet. Vår hovedbegrunnelse for kravet er å redusere den fysiske kontakten, blant annet i lys av våre medlemmers uttalte bekymring.

Det har vært diskutert hvorvidt trafikklysmodellen er rett tiltak, men det er per i dag den eneste beredskapsplanen som kan iverksettes raskt. Regjeringen responderte med å gjeninnføre trafikklysmodellen, på grønt tiltaksnivå – med mindre det besluttes noe annet lokalt. Statsministeren understreket derimot at det kan bli aktuelt å sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå, noe vi ser at stadig flere kommuner gjør.

Det at trafikklysmodellen er gjeninnført, gir kommunene en større mulighet til å innføre tiltak ved heve beredskapen til gult eller rødt nivå – dersom situasjonen skulle tilsi det. Det gir også våre tillitsvalgte større mulighet til å påvirke. Det mener vi er en stor fordel. Vi må nå stole på at kommunene er seg sitt ansvar bevisst og legger seg på riktig nivå i trafikklysmodellen basert på smittesituasjonen.

LES OGSÅ: Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (inkl. trafikklysmodellen) finner du her (udir.no)

Når det gjelder debatten om skolene bør ta tidligere juleferie og kortere dager i barnehager og skoler, viser vi til at dette er noe den enkelte kommune må avgjøre.

Både når det gjelder spørsmålet om riktig tiltaksnivå og tidligere juleferie, oppfordrer vi våre tillitsvalgte til å gå i dialog med ledelsen/rektor for å finne de gode løsningene basert på forholdene lokalt. Dette gjelder også dersom dere opplever utfordringer relatert til bemanningssituasjonen. Kontakt ledelsen, krev et møte og gå i dialog.

Dersom situasjonen tilsier at det er sikkerhetsmessig uforsvarlig å holde åpent, kan skolen stenge/skoledager kortes ned. I slike tilfeller, er det viktig at du kobler på verneombud.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ha færrest mulig treffpunkter og timer på kontor, altså i den bundne tiden. Reglene for hjemmekontor bør altså i størst mulig grad gjelde skolen etter endt undervisningstid.

Vi er i jevnlig dialog med kunnskapsminister Tonje Brenna, der vi denne uken har uttrykt at våre medlemmer er sterkt bekymret over situasjonen med økende smitte, og den nye virusvarianten Omikron som oppdages på stadig flere steder i Norge.

Vi har tillit til at regjeringen iverksetter de tiltakene som er nødvendige for å sikre en trygg arbeidshverdag både i barnehager skoler.

Vi har gitt disse innspillene til kunnskapsministeren:

  • Mange medlemmer er bekymret for manglende smittevernutstyr. og skal ha enkel tilgang på både engangstester og smittevernutstyr, for eksempel munnbind. Selv om situasjonen er krevende flere steder, skal de oppleve trygghet, og ikke minst følelsen av å bli respektert.
  • Ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren skal ikke være ansvarlig for TISK-strategien (Testing, Isolasjon, Sporing og Karantene). Dette er helsemyndighetenes ansvar.
  • Ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren som er klare for vaksinedose 3, må prioriteres raskt.
  • Ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren som pålegges merarbeid, skal ha overtidsbetaling/uttelling (her er det viktig at du avtaler merarbeid med din nærmeste leder på forhånd). 

Forbundsledelsen er altså i jevnlig dialog med statsråden. Neste møte er onsdag 15. desember. Vi har tradisjon med å lytte til grasrota.

Har du innspill til saker kunnskapsministeren bør vite om, eller ønsker å dele dine bekymringer, kan du ta direkte kontakt med forbundsleder Mette Johnsen Walker på epost, mjw@skolenes.no

Husk: Du gjør en fantastisk jobb for våre barn og unge! Vi står sammen, og vi gjør vårt beste for at du skal ha en trygg arbeidsplass.

Vi ønsker alle våre medlemmer/tillitsvalgte ei riktig god førjulstid.

På vegne av Skolenes landsforbund,

Mette Johnsen Walker, forbundsleder

Relevante lenker
SL: – Innfør gult nivå i barnehager og skoler!
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien