– Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå

Skolenes landsforbund er fornøyd med at kommunene skal ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. – Kommuner med smitte bør raskt bort fra grønt nivå, og opp på gult eller rødt nivå, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

7. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå, opplyser regjeringen i en pressemelding tirsdag kveld.

Skolenes landsforbund krevde mandag at myndighetene skulle innføretrafikklysmodellen på gult nivå i barnehager og skoler, fordi smittesituasjonen er ute av kontroll. Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt over hele landet, ifølge helsemyndighetene.

– Det at trafikklysmodellen er gjeninnført, vil gjøre det enklere for kommunene å heve beredskapen til gult eller rødt nivå dersom situasjonen skulle tilsi det. Per i dag, er det mange kommuner som allerede har et smittenivå som tilsier gult eller rødt nivå. Vi må nå stole på at kommunene er seg sitt ansvar bevisst og legger seg på riktig nivå i trafikklysmodellen basert på smittesituasjonen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Hun forventer at kommunene tilføres nødvendige midler, slik at det er mulig å innfri kravene på alle tre nivåer om god hygiene og normalt/forsterket renhold.

–  Kommuner som nå har behov for ekstra midler, må få det sporenstreks. Og midlene må øremerkes, slik at de ikke forsvinner i dragsuget, sier Johnsen Walker.  

LES OGSÅ: Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (inkludert trafikklysmodellen) finner du her (udir.no)

FAKTA: Dette er de nasjonale tiltakene (se alle her)

Forskriftsfestede tiltak

  • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

Råd og anbefalinger: Skoler, barnehager og SFO

  • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
  • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
  • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Relevante lenker
SL: – Innfør gult nivå i barnehager og skoler!