– Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien

Kampen for å øke bemanningen i barnehager og skoler er en de aller viktigste kampene vi står overfor, og må løftes opp på et politisk nivå, sa stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (Rødt) til forbundsstyret i Skolenes landsforbund onsdag formiddag.

8. desember 2021

Runar Nørstad

Hege Bae Nyholt er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, og leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Onsdag gjestet hun forbundsstyret. (Foto: Ihne Pedersen/Rødt)

Hege Bae Nyholt er utdannet barnevernspedagog med tilleggsutdanning, og jobbet i en kommunal barnehage i Trondheim før hun ble valgt inn på Stortinget i høst, der hun også er leder av Utdannings- og forskningskomiteen.

Til FriFagbevegelse uttalte hun, etter at stortingsplassen var et faktum, at «en stor del av hjertet mitt ligger på gølvet i en kommunal barnehage

Gjennom sitt politiske virke i Trøndelag har Nyholt hatt tett dialog med Skolenes landsforbund Trøndelag, og har hatt stort utbytte av det, ifølge henne selv. Selv er hun medlem i Fellesorganisasjonen (FO).

Støtter krav om økt kontaktlærertid

Onsdag gjestet Hege Bae Nyholt forbundsstyrets digitale møte, og presenterte Rødts syn på utfordringer relatert til utdannings- og oppvekstsektoren – i en tid med pandemi og prekær bemanningskrise.

– Skolen er en dannelsesinstitusjon. Det er en institusjon hvor man skal tilegne seg sosiale ferdigheter. Det er en institusjon hvor man skal lære seg relasjon og hvor man skal finne sin plass i samfunnet. Skolens samfunnsmandat må aldri få lov til å snevres inn, til å bare bli en «fagarbeiderfabrikk» – på samme måte som lærerens oppgaver heller ikke skal begrenses til bare å være utdanner, sa Nyholt og viste til debatten rundt kontaktlærertiden og eleven som har med seg virkeligheten inn i klasserommet.

– Rødt støtter kravet deres om mer tid til kontaktlæreren. Vi må også åpne for flere yrkesgrupper inn i skolen, for eksempel miljøterapeuter. Og vi støtter en tillitsreform i skolen, en reell tilbakeføring av tillit til fagfeltet. Kanskje kan dette være begynnelsen på avviklingen av New Public Management innenfor skolen, sa Nyholt før hun svitsjet over til pandemien.

– Noe må gjøres med bemanningskrisen

– Vi er ikke inne i en tidsavgrenset bemanningskrise. Det er ikke slik at når pandemien er over, så er bemanningssituasjonen allright igjen. Jeg, og Rødt, mener at kampen for å øke bemanningen er en de aller viktigste kampene vi står overfor nå.

– Signalene som kommer fra unge i samfunnet, er at de ikke ønsker å jobbe i barnehage og skole. Vi har en bemanningssituasjon som vi er nødt til å løfte opp politisk, ut over koronasituasjonen, sa Nyholt til digital applaus.

Ble utfordret på en rekke områder

I diskusjonsrunden etter Nyholts innledning, fikk hun klar beskjed fra forbundsstyret om at bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagens åpningstid, og at den kan bli bedre i skolen – samt at forslaget om snittkrav fra Støre-regjeringen, karakter fire, for å komme inn på lærerutdanningen er lite gjennomtenkt for å rekruttere flere lærere. Generell studiekompetanse bør være nok, så får heller lærerutdanningene luke ut de som ikke passer til å være lærere. Det betyr at stykkprisfinansieringen må bort, var den klare beskjeden til Rødt-politikeren.

Når det gjelder den sosialfaglige kompetansen som må inn å skolen for å styrke laget rundt eleven, fikk Hege Bae Nyholt beskjed om at den på en eller annen måte må lovfestes. Ny opplæringslov, som er ute på høring, ble også nevnt – med klar melding om at det skal være en lærer til stede i alle undervisningstimer. Dersom ikke, er det ikke undervisning.

Relevante lenker
SL: Gleder seg over løftet om tillitsreform i skolen
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Skolen trenger kvalifiserte veiledere