– Skolen trenger kvalifiserte veiledere  

Skolenes landsforbund foreslår å bytte ut dagens ordning med lærerspesialister med en mentor/veiledningsordning. – Jeg er overbevist om at en velfungerende ordning med veiledere vil bidra til at flere lærere blir i skolen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

2. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker etterlyser en bedre veilederordning for nyutdannede. (Foto: SL)

Hun viser til at det allerede er avtalefestet at nyutdannede lærere skal ha veiledning i begynnelsen av sin karriere. 

– Men det er dessverre uklart hvem som skal gi denne veiledningen og omfanget av den. Det er heller ikke satt av tid til den som skal veilede, noe som også var årsaken til at Skolenes landsforbund, som eneste organisasjon, ikke signerte veilederavtalen i 2018.

– I tillegg til at det utdannes altfor få lærere, er det også et problem at mange slutter. Spesielt mange nyutdannede finner seg noe annet å gjøre etter forholdsvis kort tid i skolen. Men mange erfarne lærere kan også slite ved enkelte faser i livet, fortsetter Johnsen Walker.

Gode og erfarne veiledere, som har tid til å hjelpe både nyutdannede og de som sliter, vil hindre at så mange lærere slutter i yrket, mener forbundslederen og viser til et avsnitt om lærerspesialistene i Hurdalsplattformen:

«Regjeringa vil leggje til rette for fleire karrierevegar i skulen og erstatte lærarspesialistordninga med ei partsforankra ordning som gir lærarar betre tid til utviklingsarbeid, og som styrkjer profesjonsfellesskapa i skulen.»

– Denne ordlyden liker vi. Skolenes landsforbund mener en ordning med veiledere/mentorer, og med tid til å gjøre jobben, både vil oppfylle regjeringens målsetting i Hurdalsplattformen og vil bidra til at flere lærere blir i skolen. En mentor kan være en ressurs for annet skoleutviklende arbeid for alle ansatte på skolen. Ordningen må selvsagt partsforankres, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund har vært motstander av ordningen med lærerspesialister helt siden den ble innført som en toårig forsøksordning høsten 2015.

Fakta: Lærerspesialistordningen

  • Høyre-regjeringens satsing på lærerspesialister har vært omstridt siden ordningen ble innført i 2015
  • Målet for Solberg-regjeringen var 3.000 lærerspesialister innen våren 2023
  • Støre-regjeringen har bestemt seg for å reversere ordningen med lærerspesialister, og kutter 115,4 millioner kroner til ordningen i 2022-budsjettet
  • Alle som startet på videreutdanningen for lærerspesialister i 2020 og 2021 kan fullføre. Det tas ikke opp nye studenter til lærerspesialistordningen i 2022
  • Regjeringen vil legge til rette for flere karriereveier i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som skal gi lærere bedre tid til utviklingsarbeid for å styrke profesjonsfellesskapene i skolen
  • Ordningen skal bygge på erfaringer med pilotordningen lærerspesialist og dialog med partene

Relevante lenker
SL: Signerte ikke avtale om veiledning
SL: – Skrot ordningen med lærerspesialister 
SL: Klare forventninger til ny regjering
SL: Provokasjon mot den norske lærerstanden
SL: – Bruk lærerspesialist-penger på tidlig innsats 
SL: Enige om ny handlingsplan mot mobbing