Signerte ikke avtale om veiledning

– Skolenes landsforbund er en tydelig fagforening. Vi signerer ikke avtaler der våre medlemmers arbeidsvilkår ikke er ivaretatt, sier forbundsleder Anne Finborud og viser…

12. september 2018

Runar Nørstad

– Skolenes landsforbund er en tydelig fagforening. Vi signerer ikke avtaler der våre medlemmers arbeidsvilkår ikke er ivaretatt, sier forbundsleder Anne Finborud og viser til den nye veiledningsordningen for nyutdannede lærere.

Skolenes landsforbund beklager at det heller ikke denne gangen var mulig å få til en avtale som også ivaretar de ansatte som skal veilede nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, ifølge forbundsleder Anne Finborud.

– Dette er trist. Skolenes landsforbund var begeistret da Stortinget gjorde sitt vedtak i 2017. Det var partene som skulle utarbeide en ordning. I stedet er det utarbeidet en intensjonsavtale med utvalgte aktører i Skole-Norge og ingen lovnad om ressurser til de som skal gjøre jobben, sier Finborud og viser til selve vedtaket:

 «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

 

Seks av ti får veiledning

Den første veiledningsordningen for nytilsatte, nyutdannede lærere ble innført høsten 2010.

– Evalueringer har fastslått at det som har manglet for å få til en god ordning, er avsatt tid og ressurser både til de som skal veilede og den som skal bli veiledet, sier Anne Finborud.

Til tross for innsatsen for å styrke veiledningens omfang og kvalitet, viser den siste store rapporten fra Rambøll (2016), at fortsatt mottar kun seks av ti veiledning, og at det er store variasjoner når det gjelder omfang, innhold, hyppighet, struktur og kvalitet på tilbudet.

 

Etterlyser tid og ressurser

Søndag 9. september offentliggjorde Kunnskapsdepartementet en ny avtale om veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Skolenes landsforbund har sittet i gruppen som har utarbeidet disse rammene, men valgte ikke å undertegne avtalen.

– Årsaken til at Skolenes landsforbund ikke har signert denne avtalen, er nettopp fordi den heller ikke denne gangen inneholder noe tilbud om ressurser til våre medlemmer som skal utføre denne jobben.

– Når staten ønsker å innføre en reform for å veilede nytilsatte lærere i barnehage og skole, må lærerne være sikret tid og ressurser til å utføre denne jobben. Da vårt krav om tid og ressurser ikke fikk gjennomslag i rammene for veiledningsordningen, ville ikke Skolenes landsforbund underskrive avtalen. Vi signerer ikke avtaler, der vi ikke kan stå inne for at våre medlemmers vilkår er ivaretatt, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!