Debatt: Skrot ordningen med lærerspesialister

Regjeringens satsing på lærerspesialister er en provokasjon mot den norske lærerstanden og undergraver det kollektive lønnssystemet.

11. mars 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Leserinnlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær og hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Karmøy, Åkrehamn. Innlegget står også på trykk i Haugesunds Avis.

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande bør avvikle ordningen og erkjenne at regjeringen gjorde en lei feil når den ble innført som en toårig pilotordning høsten 2015. De såkalte lærerspesialistene skal tjene som veiledere for andre lærere og bidra til faglig styrking av lærerkollegiet.

Sannheten er at regjeringens satsing på lærerspesialister bryter med tariffavtalene lærerne har. Skolenes landsforbund og vår tariffmotpart KS har over årtier laget et lønnssystem for lærere, som vi forholder oss seriøst til. Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny stillingskategori uten at partene i arbeidslivet er involvert. Dette er et angrep på den norske modellen i vår sektor, og slår en kile i det kollektive lønnssystemet.

Alle som har lærerutdanning er lærerspesialister. Ikke bare et fåtall, som får 55.000 kroner mer i lønningsposen enn sine kolleger. Når Skei Grande i en pressmelding 1. mars sier at hun og regjeringen fortsetter satsingen på lærerspesialister, vitner det om at statsråden mangler respekt for reglene i arbeidslivet.

Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene, er Skolenes landsforbund av den oppfatning at ordningen ikke fungerer etter hensikten. Den lever ofte sitt eget liv i skolehverdagen. Lærerspesialistene har ikke tydelige nok instrukser når det gjelder arbeidsoppgavene og hvordan de skal løses.

Pengene som brukes på ordningen med lærerspesialister, bør brukes enten til økte midler til etterutdanning for alle lærere som ønsker faglig påfyll rettet mot tidlig innsats, eller til å få på plass rammene som mangler i intensjonsavtalen om veiledning av nytilsatte, nyutdannede lærere.

Trine Skei Grande er virkelig på bærtur når hun i pressemeldingen prøver å forsvare lærerspesialistene med denne ordbruken: «Evaluering av ordningen i de to første årene viser at det var store forventninger til at ordningen skulle bidra til bedre undervisningskvalitet i skolen.» Hvordan kan en statsråd forsvare å utvide en høyst kritisert ordning basert på forventninger til at den fungerer?

Sluttrapporten for den toårige pilotordningen, i regi av NTNU og NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, konkluderte med at få av lærerspesialistenes kolleger hadde opplevd dem som ressurser i sitt arbeid, og at ordningen var dårlig forankret innad. Denne rapporten bør kunnskapsministeren lese med lupe.

Lærerspesialistene skaper et A- og B-lag blant norske lærere. Ordningen, som fortsatt kalles en pilotordning, er mildt sagt provoserende og mangler sidestykke i norsk lønnspolitikk. Den må skrotes snarest mulig.