Klare forventninger til ny regjering

Alle partier mener det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, og at det må innføres praktiske fag som valgfag i grunnskolen for å rekruttere flere til å velge yrkesfag.

15. september 2021

Runar Nørstad

Skolenes lanadsforbund har klare forventninger til ny regjering, med Jonas Gahr Støre (Ap) bak roret. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker også å være med i ny regjering. (Foto: Ap, Sp, SV)

Tidlig i valgkampen spurte Skolenes landsforbund partiene hva de mener om aktuelle, politiske saker innen skole og arbeidsliv. Spørreundersøkelsen viser klare forskjeller mellom partiene, men på to av de 25 spørsmålene er alle partiene enige (se punktliste under).

– Når alle partiene er enige om minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, samt innføring av praktiske fag som valgfag i grunnskolen, tar vi det som en selvfølge at ny regjering, med Støre i spissen, tar tidlig grep overfor Stortinget. Vi forventer at de folkevalgte faktisk vedtar begge disse sakene i nær framtid, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

Skolenes landsforbund har klare forventinger til en ny regjering.

– De rødgrønne er enige om mange sentrale spørsmål som berører ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren, og som sammenfaller med forbundets arbeidsprogram. Dette lover bra, mener Geir Allan Stava.

– Ser vi på svarene, er det ingen tvil om at det er de rødgrønne partiene som er mest enige med Skolenes landsforbund. Blir det en regjering med Ap, Sp og SV, er de enige på hele 14 av 25 spørsmål på vår valgplakat. Vi tar selvfølgelig for gitt at partiene oppfyller det de har lovet, og vi vil følge nøye med på hva de foretar seg, sier forbundssekretæren.

Geir Allan Stava har forståelse for at ikke alle punktene lar seg gjennomføre på kort tid, for eksempel innføring av en tillitsreform i offentlig sektor.

– Å påskilte lærerne og å fjerne mattekravet, bør imidlertid være en enkel oppgave. Når Støre presenterer det regjeringen har oppnådd de første hundre dagene, bør disse to punktene være med på lista hans.

Ap, Sp og SV er enige om følgende innen skole- og arbeidslivspolitikken

 • Reversere «avskiltingen» av allmennlærere utdannet før 1. januar 2014
 • Fjerne kravet om karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen
 • Økt lønn må til for på sikre rekruttering til skoler og barnehager
 • Avvikle fritt skolevalg/karakterbasert opptak i videregående opplæring
 • Brudd på lærernormen skal ikke lønne seg
 • Tillitsreform i offentlig sektor som medfører mindre rapportering, testing og måling
 • Å jobbe imot en nivådeling av elever i noen fag
 • Hverdagen til førsteklassinger skal inneholde mer lek og fysisk aktivitet
 • Innføre praktiske fag som valgfag i grunnskolen for å rekruttere flere til å velge yrkesfag
 • Minst en godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer
 • Stramme inn reglene når det gjelder opprettelse av privatskoler og private barnehager
 • Offentlige oppdrag kan kun tildeles godkjente lærebedrifter
 • Heve minstefradraget for fagforeningskontingenten
 • Lovfeste retten til hel stilling

Her finner du forklaring på spørsmålene (PDF)

Her kan du laste ned valgplakaten (PDF)