Pengene som foreslås brukt på ordningen med lærerspesialister, bør heller brukes på etterutdanning for alle lærere som ønsker faglig påfyll rettet mot tidlig innsats, mener Skolenes landsforbund.

8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

Torsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2019, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen, (Prop. 1 S (2018-2019)).

Forbundssekretær Bodil Gullseth representert