Enige om ny handlingsplan mot mobbing

Skolenes landsforbund setter stor pris på at regjeringen og de 14 organisasjonene i Partnerskap mot mobbing har landet en ny handlingsplan for samarbeidet de har om dette viktige feltet.

11. oktober 2021

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund setter stor pris på at regjeringen og de 14 organisasjonene i Partnerskap mot mobbing har landet en ny handlingsplan for samarbeidet de har om dette viktige feltet. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Arbeidet med å forebygge, oppdage og stanse mobbing er de voksne sitt ansvar. 

Partnerskap mot mobbing, som også SL er del av, symboliserer en forventning om at alle må bry seg. Hovedmålet med handlingsplanen er å sikre barn og ungdom en god oppvekst uten mobbing. Det er spesielt gledelig at den nye planen legger større føringer for å motvirke mobbing i lokalsamfunnene, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.

Partnerskapet ble videreført med en ny avtale i mars. Gjennom avtalen forplikter partnerne seg til å sette alle former for mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunna.

Handlingsplanen utdyper og konkretiserer mål, tiltak, organisering og arbeidsform i partnerskapet for perioden 2022-2025.

– Vi har en viktig jobb å gjøre med å sikre barn og unge en god oppvekst uten mobbing. Partnerskapet vil fortsette å bidra til innsats for trygge og gode oppvekstmiljø. Vi vil at enda flere voksne i barnehager, skoler, og fritidstilbud får kompetanse til å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Barn og unge skal òg bli mer involverte dette i arbeidet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Les også: Handlingsplan for Partnerskap mot mobbing (PDF)

Les også: Avtalen for Partnerskap mot mobbing, som ble signert i mars (regjeringen.no)

Partnarskapet består av regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG), Foreldreutvalet for barnehagar (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private barnehagers landsforbund, Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Frivillighet Norge.

Nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen