Gleder seg over løftet om tillitsreform i skolen 

Skolenes landsforbund har studert regjeringsplattformen, og liker stort sett det vi leser, ifølge forbundsleder Mette Johnsen Walker. – Vi liker spesielt setningen «Regjeringen vil innføre en tillitsreform i skolen i dialog med partene», sier hun.

14. oktober 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker liker innholdet i Hurdalsplattformen. (Foto: SL)

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte Hurdalsplattformen under en pressekonferanse på Hurdalsjøen Hotell onsdag.

«Utdanning» er et viktig kapittel i erklæringen, og er viet drøye seks sider av totalt 84.

Styrker praktiske fag og laget rundt eleven

– Det er mye godt lesestoff å sette seg inn i, og det er gledelig at mye av innholdet er i samsvar med den politikken i utdannings- og oppvekstsektoren som grasrota i Skolenes landsforbund i en årrekke har ivret etter å få gjennomslag for. Vi kan trygt si at Støre-regjeringen brøyter vei i skolepolitikken, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker. 

– Nå skal vi bruke tid på å studere plattformen og invitere både ny kunnskapsminister og nye medlemmer i utdanningskomiteen til uformelle kaffemøter, med mål om å påvirke framtidig skolepolitikk i den retningen vi ønsker.

Johnsen Walker priser seg lykkelig over at regjeringen vil styrke praktisk-estetiske fag i skolen, og at den vil styrke laget rundt eleven.

– Alle elever på ungdomsskolen skal få tilbud om å velge arbeidslivsfag og minst ett praktisk rettet valgfag. De skal også få mulighet til å velge flere praktiske og estetiske fag, heter det i Hurdalsplattformen. Det liker vi, og vi skal passe på at løftene i erklæringen blir oppfylt med at penger følger med.  

– Vektlegging av praktiske ferdigheter er et viktig skritt i riktig retning for at fellesskolen blir en skole for alle elever. Satsingen må naturligvis gjelde hele opplæringsløpet, altså fra 1. klasse i grunnskolen til 3. klasse i videregående skole, understreker hun.

– På riktig «tillitsspor»!

Forbundslederen trekker også fram det som står om «tillitsreform» i offentlig sektor:

«Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten, som for eksempel lærerne, sykepleierne, politibetjentene og fastlegene.»

– Skolenes landsforbund har lenge etterlyst en tillitsreform i skolen. Det må gis tillit til at trygge, gode skoleledere gir lærerne mulighet til å gi god læring for alle elevene. Lærerne har kunnskap fra sin utdanning og fra sin praksis i klasserommet, noe regjeringen Støre har fått med seg i regjeringsplattformen. Bare det at regjeringen vil innføre en tillitsreform i skolen i dialog med partene», er et stort fremskritt sammenlignet med praksisen til statsrådene i Solberg-regjeringen. Nå er vi endelig på riktig «tillitsspor». sier Mette Johnsen Walker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth hadde med blomster til landets nye kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som kom ut på Slottsplassen torsdag sammen med resten av regjeringen. Strenge sikkerhetstiltak gjorde at blomstene ble overrakt via en vakt. (Foto: SL)

Uklar om lærerspesialistene

Dersom Skolenes landsforbund skal sette fingeren på noe negativt i regjeringsplattformen, er det at regjeringen er uklar på hva den ønsker med lærerspesialistordningen.

«Regjeringen vi legge til rette for flere karriereveier i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som gir lærere bedre tid til utviklingsarbeid, og som styrker profesjonsfellesskapet i skolen», er ordlyden i «plattformen».

– Vi stusser litt over denne formuleringen, og vil selvfølgelig uttrykke vår mening når vi kommer dithen at ordningen skal forankres sammen med partene. Vi har gjentatte ganger uttrykt vår misnøye med lærerspesialistene, som skaper A- og B-lag blant landets lærere. Skrot ordningen, og bruk pengene til noe annet – for eksempel til innføringen av det nye læreplanverket, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Regjeringen nevner heller ikke noe om at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, noe forbundet mener er skuffende.

Les også: Tonje Brenna (33) er ny kunnskapsminister: – Et spennende valg, sier Mette Johnsen Walker (frifagbevegelse.no)

FAKTA: Regjeringen vil blant annet …

  • Fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014. Utover dette består kompetansekrava
  • Utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket
  • Lage en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn
  • Erstatte inntakskravet om fire i matematikk med mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen
  • Gjøre lærerutdanningen mer praksisnær og -relevant, og gi kommende lærere mulighet for kompetanse i flere fag og emne tilpassa behova til små skoler
  • Gjøre det siste året av lærerutdanningen mer yrkesrettet, med mer praksis.
  • Legge til rette for flere karriereveier i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som gir lærere bedre tid til utviklingsarbeid, og som styrker profesjonsfellesskapet i skolen.
  • Styrke tidlig innsats i skolen, blant anna ved å legge til rette for flere spesialpedagoger og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging.
  • Styrke laget rundt eleven og den tidlige tverrfaglige innsatsen med blant anna barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidere, miljøterapeuter og en styrket skolehelsetjeneste

(Kilde: Hurdalsplattformen)

Relevante lenker
SL: – Skrot ordningen med lærerspesialister
SL: Ap og Sp vil fjerne avskilting og firerkravet