Oppfordrer ansatte i skole og barnehage til å vaksinere seg

Kunnskapsministeren og organisasjonene oppfordrer alle ansatte i skoler og barnehagen til å vaksinere seg og ta kontakt med kommunen for å få oppfriskningsdose. Med oppfriskningsdose får man unntak fra karantene.

23. desember 2021

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund oppfordrer sterkt de som kan å takke ja til en tredje vaksinedose. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Tall fra FHI viser at 11,5 prosent av ansatte i skoler og barnehager har fått tredje dose med koronavaksine. Regjeringen har bedt kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

146.000 klare for vaksine i uke 2

– Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Det gir vaksinene og med tredje dose får man også unntak fra karantene. Mange kommuner tilbyr drop-in eller har egne dager hvor ansatte i skole og barnehage kan ta boosterdosen. Ta kontakt og få vaksine så fort som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Like over nyttår er det ventet at det vil være en kraftig økning i antallet ansatte som oppfyller kravene for å kunne ta boosterdosen. Anslag fra FHI er at 146.000 vil være klare for vaksinasjon i uke 2. Helsemyndighetene slår fast at vaksinene gir best beskyttelse når det har gått lang nok tid siden man fikk dose to.

Felles oppfordring

Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet oppfordrer sine medlemmer til å vaksinere seg.

– Vi har et stort ønske om å ivareta alle barn og ansatte ute i skoler og barnehage, og oppfordrer sterkt de som kan å takke ja til en tredje vaksinedose. Du vaksinerer deg ikke bare for deg selv. Du vaksinerer deg for familie, venner, kolleger og alle du treffer på din vei, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker.

– Ta vaksinen, det er min klare oppfordring til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Du er viktig for oss, for barna og ungdommen og vi trenger at du får den beskyttelsen som vaksinen og boosterdosen gir. Så må kommunene sørge for at dere blir prioritert og får tatt den så fort som mulig, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

– Norsk Lektorlag støtter denne oppfordringen. Vi har lenge tatt til orde for at ansatte i skolen blir prioritert for en tredje vaksinedose, og håper nå at kommuner og fylkeskommuner legger til rette for at det blir gjennomført på en god måte, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Forbundsleder Stig Johannessen fra Skolelederforbundet er glad for at myndighetene nå prioriterer alle ansatte i skole og barnehage for en boosterdose.

– For å unngå smittespredning og stoppe pandemien, er det viktig at alle som jobber med barn og unge er friske og trygge. Vaksinen er nøkkelen til dette. Det er først når vi er vaksinert at vi trygt kan løse vårt samfunnsoppdrag og fortsette å tilby en god og trygg skole- og barnehagehverdag til våre unge, sier han.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier at han har to klare oppfordringer. Den ene er til både lærere og ledere i barnehager og i skoler om å ta vaksine.

– Ta vaksine så fort du kan. Ta kontakt med kommunen og be om å få vaksine så fort som råd er. Den andre oppfordringen er til kommuner og fylkeskommuner om at de må legge til rette for at ansatte i skoler og barnehager får tatt denne 3. vaksinedosen så fort som overhodet mulig. Det er bra både for elever, lærere og samfunnet, sier Handal.

Slipper karantene med tredje dose

I tillegg til enda bedre beskyttelse mot korona får alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke side unntak fra smittekarantenen. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen 

Relevante lenker
SL: Avtale om økt koronatillegg for kommuneansatte
SL: Reagerer på FHIs karantene-anbefaling 
SL: – Uakseptable karanteneregler
SL: Krever hjemmeskole nå – og fram til jul
SL: Ansatte skal føle seg trygge på jobb!
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien