Krever hjemmeskole nå – og fram til jul

Skolenes landsforbund mener situasjonen er så alvorlig, at hjemmeskole er det eneste fornuftige alternativet. – Med et scenario om inntil 300.000 smittede per dag, er gult nivå helt utilstrekkelig, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

13. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker hadde helst sett at det ble hjemmeskole frem til jul. (Foto: SL)

Fra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler, opplyste regjeringen på en pressekonferanse mandag kveld.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Skolenes landsforbund hadde helst sett at alle ble satt på hjemmeskole fram til jul.

– Folkehelseinstituttet har varslet at smitten nærmest er ute av kontroll. Deres scenario om 90.000 til 300.000 smittede per dag om tre uker, skremmer også ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren – ansatte som allerede er slitne. De frykter selvfølgelig å bli smittet på jobben, og ta smitten med seg hjem til jul. Ja, de frykter også å ta smitte med seg på jobb. Hjemmeskole fra onsdag hadde vært fornuftig, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Vi mener også at barnehager og skolefritidsordningen bør holde stengt i romjula, understreker hun.

Merarbeid skal avtales på forhånd

Når regjeringen nå har bestemt å heve tiltaksnivået i barnehager og skoler, er det viktig at de ansatte får tid til å forberede overgangen til gult eller rødt nivå. 

– Husk at alt merarbeid må avtales på forhånd, og du skal selvfølgelig ha kompensasjon for eventuelt merarbeid.

– Legg også merke til at kommuner kan redusere åpningstid også på gult nivå. Her oppfordrer vi våre tillitsvalgte til å gå i dialog med ledelsen om dette blir et alternativ, fortsetter Johnsen Walker. 

Hun er glad for at regjeringen innfører de samme tiltakene for voksenopplæringen som for videregående, altså rødt nivå. Hun minner også om at yrkesfagene er ekstra utsatt, fordi de er avhengig av tilgang på verksted for å gjennomføre undervisningen.

Må forberede seg på rødt nivå

Det er trafikklysmodellen som brukes for å styre smitteverntiltakene i barnehager og skoler. Kommuner kan heve tiltaksnivået til rødt for barnehager og barne- og ungdomsskoler i områder med høyt smittetrykk. Skoler og barnehager som allerede er satt på rødt nivå lokalt, beholder det røde nivået. Barne- og ungdomsskoler og barnehager over hele landet må være forberedt til raskt å gå over til rødt nivå.

Det er også rødt nivå for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne.

– Vår ambisjon er en så normal hverdag som mulig for barn og unge, og både på gult og rødt nivå er barnehager og skoler åpne. Nå øker smitten blant barn og unge og situasjonen er krevende for de ansatte på grunn av arbeidsbelastning over tid og sykefravær. Derfor innfører vi nye sterkere tiltak som gir bedre smittevern og prioriterer ansatte i skoler og barnehager til tredje vaksinedose, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Kommunene kan redusere åpningstidene eller antall barn og elever som er til stede samtidig, hvis det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevern på gult eller rødt nivå. Hvis skolene må gi et redusert tilbud, er det regler for hjemmeopplæring og om hvilke elever som likevel skal ha et tilbud på skolen eller i barnehagen.

Prioriteres for tredje vaksinedose

Regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose. Helsemyndighetene slår fast at vaksinene gir best beskyttelse når det har gått lang nok tid siden man fikk dose to. Ansatte i skoler og barnehager skal derfor få tredje dose så snart som mulig etter at anbefalt tid har gått mellom dose to og tre.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

– Skolenes landsforbund setter pris på at ansatte prioriteres i vaksinekøen. Vi minner også om viktigheten av at ansatte i barnehager og skoler har tilgang på nødvendig smitteutstyr samt engangstester. De skal ikke betale for disse testene selv, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Helse- og omsorgsdepartementet skal gå sammen med kommunene for å finne ut hvordan dette skal løses.

Tiltakene varer fire uker.

Les også: Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

FAKTA: Disse tiltakene gjelder for barnehager, skoler, videregående og voksenopplæring

  • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.
  • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.
  • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
  • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Relevante lenker:
SL: Ansatte skal føle seg trygge på jobb!
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien