Fare for streik fra tirsdag

Tirsdag 24. mai kan Skolenes landsforbund ha medlemmer i streik i Bergen og Oslo. Fristen for enighet i oppgjørene i offentlig sektor er ved midnatt. Les alle våre streikesaker her!

23. mai 2022

Runar Nørstad

Streikemateriell. (Foto: SL)

(Saken er oppdatert 25. mai, etter at forbundet har varslet streik. Varsel om plassfratredelse (fase 1) er opphevet og er fjernet fra saken. Nytt uttak er under utarbeidelse)

Se lenke til streikesakene nederst i saken!

I både KS-området, Oslo kommune og staten er meklingsfristen 23. mai kl. 24.00, altså midnatt natt til tirsdag 24. mai.

I KS-området, forhandler Skolenes landsforbund sammen med LO Kommune. Dersom meklingen ikke fører fram, vil LO Kommune ta ut 8.973 medlemmer i konflikt. En eventuell konflikt vil ramme hele kommunesektoren, også barnehager og skoler.

Oslo er et eget tariffområde. Skolenes landsforbund er en del av forhandlingssammenslutningen LO Kommune Oslo. I første omgang, vil 1.406 LO-organiserte tas ut i en eventuell streik – blant annet i skoler og aktivitetsskoler i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker.

I staten, er Skolenes landsforbund en del av LO Stat. Drøyt 1.000 medlemmer i staten vil bli tatt ut i streik 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke fase 1-uttaket.

Relevante lenker
SL: Innspurt i kommuneoppgjøret
SL: – Respekter at andre parter er i konflikt
SL: Dette er spillereglene under en konflikt (disse tas ut i fase 1)
SL: Spørsmål – og svar – om en eventuell streik
SL: Meklingen i offentlig sektor starter for fullt 21. mai
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren