Spørsmål – og svar – om en eventuell streik 

Meklingen i KS-området, staten og i Oslo starter samme dag, lørdag 21. mai – og har samme frist for å unngå streik: Mandag 23. mai klokken 24.00. Her finner du svar på spørsmålene som går igjen blant medlemmene.

9. mai 2022

Runar Nørstad

Blir det ikke enighet i meklingen, blir det streik. Bildet er fra lærerstreiken, i Bodø, høsten 2014. (Foto: SL)

Meklingen i offentlig sektor er for forbundets medlemmer delt i tre: KS, staten og Oslo kommune. Disse tariffområdene forhandles parallelt, men har samme frist: Klokken 24.00, mandag 23. mai.

I alle de tre tariffområdene, vil Skolenes landsforbund ha medlemmer som kan oppleve at mange av kollegaene blir tatt ut i streik – og at de er få igjen på arbeidsplassen.

– Det er ikke uvanlig at medlemmer lurer på hva de gjør ved en eventuell konflikt, sier 2. nestleder Bodil Gullseth. 

Her er svar på spørsmål som pleier å gå igjen:

  • Blir du igjen på arbeidsplassen, skal du utføre ditt vanlige arbeid.
  • Ansatte som ikke er i streik, skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
  • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner kan kun gjennomføres dersom ingen streikende er omfattet av planen. En omlegging av timeplanen for å gjennomføre tilsyn eller andres undervisning, er ikke innafor.
  • Ingen skal jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det de gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på arbeidsplassen, men altså ikke under en streik.
  • Kommunen/fylkeskommunen har adgang til å permittere arbeidstakere som på grunn av streiken ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. Dette er hjemlet i de ulike tariffområdenes hovedavtaler. Permitteringsvarsler skal gis skriftlig med minst 14 dagers frist til den enkelte arbeidstaker som antas å bli permittert. Arbeidsgiver bør strekke seg langt for å unngå permittering, og plikter å vurdere om angjeldende arbeidstakere kan gis annet relevant arbeid og dermed sysselsettes på en rasjonell måte.

Om det blir brudd i meklingen, vil alle medlemmene i det aktuelle tariffområdet være omfattet av en konflikt, selv om ikke alle tas ut i streik, understreker Bodil Gullseth.

– De som tas ut i streik, streiker for alle medlemmene. Det er derfor viktig at de som ikke trenger å streike viser støtte for streiken og bidrar til å motivere de som tar byrden for alle, sier hun.

Streiken kan trappes opp

– Vi kan komme til å ta flere ut i streik. Vi involverer tillitsvalgte i prosessen fram mot de ulike opptrappingene. Etter første streikeuttak vil arbeidsgiver få fire dagers varsel, og de som skal streike får beskjed om dette fra sine tillitsvalgte. Vi prøver å involvere tillitsvalgte i prosessen fram mot de ulike opptrappingene, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: Meklingen i offentlig sektor starter for fullt 21. mai
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren