Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Det er brudd i forhandlingene i Oslo kommune, og hovedtariffoppgjøret går til mekling.

29. april 2022

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

LO Kommune Oslo, Unio Oslo kommune, Akademikerne og YS Kommune møter Oslo kommune til mekling 2. mai. Avsluttende mekling blir fra 20 mai. Fristen er ved midnatt tre dager senere. En eventuell streik kan tidligst iverksettes 24. mai.

– Det var dessverre ikke grunnlag for å komme fram til en forhandlingsløsning. Vi har ikke blitt forespeilet en økonomisk ramme, og har dermed ikke noe reelt tilbud fra arbeidsgiver som vi kan forholde oss til. Dessuten var det elementer i arbeidsgivers siste tilbud som vi ikke ville gi økt kjøpekraft og lønnsutvikling for alle, sier forhandlingsleder Per Egil Johansen i LO Kommune Oslo.

Oslo kommune la fredag frem sitt tredje krav/tilbudsdokument. I det framgår det at kommunen ønsker et prosentvist tillegg på lønnstabellen, men med et minimums kronetillegg for alle. I tillegg ønsker de at deler av lønnspotten skal gå til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Verken prosenttillegget, kronetillegget og andelen de ønsker å bruke på lokale forhandlinger er spesifisert.

– Vi kan selvsagt ikke godta ukjente prosentsatser eller kroner. I tillegg kan vi vanskelig akseptere at det avsettes midler til lokale forhandlinger. Vårt hovedkrav er fortsatt at hele laget skal få et godt lønnsoppgjør. Det er særlig de med lavere og midlere inntekter som rammes av økte priser på strøm, matvarer og drivstoff og økt rente. I en slik situasjon vil ikke vi være med på at de med høyere inntekter stikker fra resten, sier Per Egil Johansen.

– For få av våre krav ble gjenspeilet i kommunens siste krav/tilbud. Det er også nedslående at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for at det tas penger fra den sentrale ramma for å overføre til lokale lønnsforhandlinger, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

LO Kommune Oslo er forhandlingssammenslutningen av LO forbund i Oslo kommune, og består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Relevante lenker
SL: – Hele Oslo-laget skal ha et godt lønnsoppgjør
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Per Egil Johansen, leder for LO Kommune Oslo. (Foto: LO Kommune Oslo)