– Hele Oslo-laget skal ha et godt lønnsoppgjør

Forhandlingene om hovedoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Hovedkravet til i LO Kommune Oslo er økt kjøpekraft, i form av kronetillegg.

20. april 2022

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Onsdag klokken 14. møttes partene i første runde for å overlevere kravene.

– Vi krever at kjøpekraften skal økes for alle ansatte i kommunen, og mener det bør gjøres innenfor samme ramme som konkurranseutsatt industri endte opp med, sier Per Egil Johansen, leder for LO Kommune Oslo som forhandler på vegne av rundt 18.000 LO-medlemmer i Oslo kommune, inkludert Skolenes landsforbund.

– Årets lønnsøkning må komme som et ekstra kronetillegg som legges til på lønnstabellen for alle arbeidstakere. Prisstigning på strøm, drivstoff og generelle priser kombinert med renteøkning rammer alle arbeidstakere. Vi kjemper derfor for å ivareta hele arbeidsstokken på en solidarisk måte. Derfor motsetter vi oss forsøk på at enkeltgrupper skal få lønnsøkninger som går på bekostning av resten av laget. Vi vil også at hele potten fordeles gjennom de sentrale forhandlingene, sier Johansen.

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, håper på et rettferdig og flatt kronebeløp til alle.

– Vi vil også trekke frem viktigheten av arbeidet for en sentral arbeidstøyavtale og kompensasjon for etter- og videreutdanning. Ved å likebehandle om arbeidstøy, vil vi være et steg videre mot en mer enhetlig overenskomst som likestiller alle i kommunen, sier Roger Vinje.

Fylkeslederen understreker også at det er viktig å styrke forholdet mellom kompetanse og avlønning, og etterlyser en formalisering rundt lønn «målt» opp mot relevante fagbrev.

Partene har frist til midnatt 30. april med å komme til enighet. Lykkes ikke det, går oppgjøret til mekling.

LO Kommune Oslo er forhandlingssammenslutningen av LO forbund i Oslo kommune, og består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Les også: Krav 1 fra LO Kommune Oslo
Les også: Krav 1 fra Unio Oslo kommune
Les også: Krav 1 fra Akademikerne
Les også: Krav 1 fra YS Kommune
Les også: Krav 1/tilbud 1 fra Oslo kommune

Relevante lenker
SL: LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret
SL: Krever økt kjøpekraft for alle medlemmer (KS-området)

Per Egil Johansen, leder for LO Kommune Oslo. (Foto: LO Kommune Oslo)