Krever økt kjøpekraft for alle medlemmer

Skolenes landsforbund går inn i tariffoppgjøret med krav om økt kjøpekraft for alle medlemmer gjennom sentrale lønnstillegg. – Det må også kompenseres for mindrelønnsutviklingen undervisningsansatte har hatt de siste årene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

6. april 2022

Runar Nørstad

Kommuneoppgjøret starter onsdag. Forbundsleder Mette Johnsen Walker (i rødt) og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i forhandlingssammenslutningen LO Kommune. Forbundet har full støtte i sine krav fra tillitsvalgte som de siste dagene har deltatt på kurset «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2). (Foto: SL)

Onsdag 6. april starter årets lønnsforhandlinger med KS. Forhandlingene gjelder for de fleste ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men vil erfaringsvis også i stor grad bli gjort gjeldende for private barnehager og skoler.

Skolenes landsforbund krever også at kompetanse skal gi uttelling i lønn og at lik lengde på utdanning også skal gi lik lønn.

– I tillegg til kravene overfor har vi også krav som går på arbeidstid, heltid og ubekvemstillegg. Pandemien har dessuten vist oss at vi trenger en regulering av hjemmekontor, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Skolenes landsforbund vil også at flere fagbrev skal gi lønnstillegg. Flere fagbrev må også telle med på veien mot stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning, fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i forhandlingssammenslutningen LO Kommune. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund forhandler sammen med LO-forbundene i kommunal sektor, LO Kommune.

LO Kommune vil sikre økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg og sikre at mindrelønnsutvikling kompenseres. Det pekes også på at årslønnsveksten i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO kommune krever at differansen mellom avtalt og reell lønnsvekst i 2021 kompenseres i årets oppgjør.

– Vi krever at hele laget skal med. Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor må hele laget få et godt lønnsoppgjør, og lønna må løftes fra bunnen. Vi må også fortsette kampen for likelønn og for at folk får uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

Onsdag 6. april overleverte hun LO Kommunes krav til KS. 

Les hele pressemeldingen fra LO Kommune her

Fristen for å bli enig er 30. april klokken 24.00. Eventuell mekling skal være avsluttet innen 22. mai.

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor, og er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

LO Kommune består av disse forbundene:

  • Fagforbundet
  • Fellesorganisasjonen (FO)
  • EL og IT Forbundet
  • Creo – forbundet for kunst og kultur
  • Skolenes landsforbund
  • Norsk Sjøoffisersforbund
  • Fellesforbundet

Relevante lenker
SL: Enighet i lønnsoppgjøret i industrien
SL: Landsstyret krever økt kjøpekraft for alle medlemmer