Brudd i statsoppgjøret

LO Stat brøt fredag forhandlingene med staten i hovedtariffoppgjøret. – Staten vendte i realiteten tommelen ned for våre hovedkrav. Da var det ikke noe poeng i å fortsette, sier Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

29. april 2022

Runar Nørstad

1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i LO Stat. (Foto: SL)

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er et lønnsløft gjennom reallønnsvekst for alle, kompensasjon for mindrelønnsutvikling i forhold til industrien, en generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

I tillegg har fire av fem statsansatte, mange av dem LO-medlemmer, høyere utdanning. Dette er også en gruppe som vil bli ivaretatt på en god måte av LO Stats krav.

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Staten var ikke villig til å gi økt kjøpekraft for alle medlemmer og hvordan potten eventuelt skal fordeles. Når avstanden mellom partene er såpass stor, var et brudd uunngåelig, sier 1. nestleder Jon Oddvar Holthe. Sammen med forbundssekretær Lene Bakkedal representerer han Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Motparten skal ha ros for at de i sterkere grad enn de siste årene har vist forhandlingsvilje på noen av kravene LO Stat har stilt, ifølge Egil André Aas.

– Problemet er at de ikke kom oss tilstrekkelig i møte på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene. Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd.

LO Stat-lederen legger til at Unios linjeskifte, der de ønsker et tariffsamarbeid med Akademikerne, ikke har forenklet forhandlingene.

Da LO Stat la fram sitt første kravdokument 20. april, var rettferdig fordeling et viktig poeng. Kravet er et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2022.

– Statens ønske er derimot at det mye av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. Det gir ikke mindre, men større ulikhet. En slik modell gir god uttelling for de få, mens mange får lite eller ingenting. Kravet vårt er derfor et kronetillegg til alle, avtalt sentralt. Dette er også det som uten tvil gir best likelønnseffekt, så det kommer vi til å kjempe videre for når vi møtes hos Riksmekleren.

Egil André Aas mener at statens tilbud ikke tar innover seg at de må være en god arbeidsgiver for alle statsansatte.

Meklingen innledes 2. mai, og har utløp 23. mai ved midnatt. Skulle partene ikke bli enige innen fristen, vil det utløse den første konflikten i staten på ti år.

LO Stat har i overkant av 43.000 medlemmer i staten.

Relevante lenker
SL: LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren