Meklingen i offentlig sektor starter for fullt 21. mai

I både staten, Oslo kommune og KS-området er meklingsfristen 23. mai kl. 24.00, altså midnatt natt til tirsdag 24. mai. Hva skjer ved enighet/uenighet?

5. mai 2022

Runar Nørstad

Spørsmålene relatert til hovedoppgjøret er mange. Vi gir deg informasjon om de ulike scenariene som kan oppstå i tiden som kommer. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Ja, hvilke scenarier kan oppstå? Det er i utgangspunktet flere forskjellige utfall.

1. Man blir enige og godtar meklingsresultatet. Resultatet blir sendt ut til uravstemning og flertallet av medlemmene sier ja.

2. Man blir enige og godtar meklingsresultatet. Resultatet blir sendt ut til uravstemning og flertallet av medlemmene sier nei. Da vil medlemmer tas ut i streik. Det vil da være 14 dagers varsel for streikeuttak.

Tidsfristene for uravstemningen kommer vi tilbake til.

3. Ingen av LO-forbundene godtar meklingsforslaget. Skolenes landsforbund og de andre LO-forbundene tar ut medlemmer i streik fra arbeidsdagens start 24. mai. Eventuelt kan medlemmene få beskjed om at de skal streike fra et annet tidspunkt om meklingen strekker seg utover natta og dagen 24. mai. Det vil derfor være viktig å følge med på nyheter og beskjeder fra forbundet.

4. Flertallet av LO-forbundene godtar meklingsforslaget, mens Skolenes landsforbund sier nei. Da må vi vente i 14 dager før vi får ta ut medlemmer i streik. Dette er hjemlet gjennom arbeidstvistloven (for kommuner og fylker) og tjenestetvistloven (staten). Dvs. at vi i slike tilfeller tidligst kan ta ut medlemmer i streik fra 7. juni. Siden dette er en tid med mange helligdager, kan det bli noen forskyvninger av tidspunktene.

Foreløpig mye «hvisomatte», men vi avklarer eventualiteter med de aktuelle tillitsvalgte rundt i landet.

Meldinger om plassfratredelse leveres Riksmekleren og arbeidsgivere sentralt 18. mai kl.14.00. Rett etter det leverer våre lokale tillitsvalgte navnelister lokalt. Fram mot det, er det unntatt offentligheten.

Relevante lenker
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen